Nyhetsoppdateringer fra Nyhamna revisionsstans

 • Kjølesystemet der det ble oppdaget hydrogen er drenert og det er gjort tiltak for å sikre at videre inspeksjon og arbeid som gjenstår i den planlagte revisjonsstansen kan gjennomføres på en trygg måte.

  Informasjon om konsekvenser for gasseksport fra Nyhamna håndteres av Gassco som operatør – og kan til enhver tid finnes på https://umm.gassco.no/

 • I løpet av uken har organisasjonen iverksatt trinnvise tiltak som har redusert gassdannelsen i det vannbaserte kjølesystemet.

  Lokale og globale eksperter bistår våre lokale arbeidsgrupper i granskningen og videre arbeid. Situasjonen er kompleks og tiltak planlegges grundig med solide risikovurderinger for sikker gjennomføring.

  Annet arbeid på anlegget forblir på vent inntil videre, som et føre-var og risikoreduserende tiltak.

  Vi viser til Gassco, som operatør av Nyhamna, for alle spørsmål relatert til eksport fra Nyhamna.

 • Shell gransker årsak til hendelser i kjølesystem på Nyhamna

  I forbindelse med planlagt vedlikeholdsarbeid på Nyhamna prosessanlegg er det oppdaget gassdannelse med hydrogen ved rengjøring av et vannbasert kjølesystem i prosessanlegget. Dette får konsekvenser for planlagt oppstart av anlegget etter revisjonsstans.

  Alt ikke-kritisk arbeid inne på anlegget er stanset ut ifra et føre-var prinsipp. Vi jobber med å forstå årsak og omfang og har etablert en granskningsgruppe med bred ekspertise. Videre jobber organisasjonen med tiltak for å kunne normalisere systemet og bekrefte at arbeidet trygt kan gjenopptas.

  Gassen som er dannet i kjølesystemet er ikke relatert til naturgassen som vanligvis prosesseres og eksporteres fra Nyhamna. Nyhamna er for tiden nedstengt på grunn av en planlagt revisjonsstans og det er ikke hydrokarboner i omløp i anlegget. Vår viktigste prioritet er at våre ansatte og kontraktører har en trygg arbeidssituasjon.

  Relevante myndigheter er varslet. Vi samarbeider tett med operatør Gassco, og våre kontraktører og leverandører.