Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største og mest fleksible testsenter for verifisering av teknologier for CO2-fangst og et ledende kompetansesenter på dette fagområdet. Siden oppstarten i 2012 har TCM utført i alt 23 test-kampanjer av ulike fangst-teknologier på sine anlegg. Og har på den måten vært sentral i utviklingen og kommersialisering av teknologier som muliggjør fangst og lagring av CO2 verden over. Fangst-teknologien som skal benyttes i det norske Langskip-prosjektet har blitt testet på TCM.

Avtalen innebærer at eierandelen til hver av de industrielle eierne øker fra 8,7 prosent til 22,0 prosent, mens den statlige eierandelen reduseres fra 73,9 prosent til 34,0 prosent. Eierne er samtidig enige om en plan for å utvikle fremtidens forretningsmodell for TCM.

- Gjennom årene har mange av våre ansatte arbeidet på Teknologisenteret, og på den måten tilegnet seg spissekspertise innen karbonfangst. Denne kompetansen benytter vi aktivt i prosjekter som komplimenterer vårt mål om å være et energiselskap med netto-null utslipp innen 2050, sa styremedlem Nina Thowsen, Asset Manager i Norske Shell.

- Momentum for karbonfangst og -lagring fortsetter å vokse, noe som gir TCM muligheten til å ytterligere forsterke sin posisjon og sitt kommersielle mulighetsrom, la hun til.

Shell har i likhet med Equinor vært medeier i TCM siden den første avtalen ble inngått i 2009.

Les hele pressemeldingen på TCM sin nettside.