Utenfor kysten av Karmøy ligger TetraSpar Demonstrator, en flytende vindturbin i prøvedrift som genererer kunnskap og ren energi.

TetraSpar Demonstrator (i front) driftes ved testsenteret for flytende havvind utenfor Karmøy.
TetraSpar Demonstrator (i front) driftes ved testsenteret for flytende havvind utenfor Karmøy.

TetraSpar Demonstrator er et resultat av et samarbeid mellom eierne Shell, RWE, TEPCO og Stiesdal Offshore. Partnerne har slått sammen sine erfaringer og sin kompetanse for å levere et innovativt prosjekt på en sikker måte. TetraSpar Demonstrator inkluderer mange banebrytende elementer som gir innsikt i hva som skal til for å utvikle, bygge og drifte flytende havvindparker.

–Vår deltakelse i denne full-skala demonstrasjonen av en industrialisert flytende havvind-plattform er ikke bare et bidrag til å sørge for at flere løsninger blir tilgjengelig i markedet, det gir oss også viktig kunnskap vi kan ta inn i våre kommersielle prosjekter, sa Sara Rourke, som leder prosjektet fra Shells side.

TetraSpar Demonstrator har en turbin på 3,6 MW og fundamentet er et sparbøyedesign satt sammen av rørformede stål-komponenter, fortøyd på en vanndybde på 200 meter. Designkonseptet muliggjør optimalisert produksjon, montering og installasjon – og er det første i sitt slag innenfor industrialisering av flytende havvind.

TetraSpar er nå lokalisert i den nordlige delen av Nordsjøen og er i perioder utsatt for nokså ekstreme værforhold og bølgehøyder. Under testfasen fanger forskjellige sensorer data på ytelse og egenskaper mens TetraSpar Demonstrator leverer ren energi til det norske strømnettet.

– Jeg er veldig stolt av det vi har fått til sammen med partnerne våre og prosjektets bidrag til fremtiden for flytende havvind, sa Sara Rourke.