Faktisk var det et annet dyr, om noe litt mindre loddent, som inspirerte Mari Kvadsheim til å ta et standpunkt for miljøet. Blekkulf var favorittfiguren, miljøagenten som fortalte om ulempene med plastavfall i havet. Det motiverte Mari til å ta grep selv. Faktisk ble hun så engasjert at hun senere i oppveksten ble intervjuet i lokalavisa om strandrydding, og hva vi mennesker kan gjøre for å bidra til en positiv endring.

-Da jeg var yngre husker jeg at jeg fortalte foreldrene mine at jeg aldri skulle jobbe for et oljeselskap, sier Mari, rådgiver for HMS, Sosialt ansvar og Regelverk i Shell. -Etter jeg fullførte mastergraden min i Energi og Miljø, begynte jeg å se annerledes på sakene. Jeg innså at om jeg skulle ha en sjans til å gjøre en ekte forskjell, ville en jobb i Shell være en gyllen mulighet til nettopp det.

Mari har fra barnsben av vært opptatt av miljøet rundt seg og med egne barn er noe av det beste hun vet å ta med guttene sine ut i naturen for å se på fugler, gå fjellturer, eller besøke den lokale froskedammen.

Med en fartstid på over 10 år i Shell, har Mari fått brukt lidenskapen sin for å respektere naturen i mange prosjekter, små som store. Mari har vært med på å redusere belastningen på kritiske habitater fra Ormen Lange fase 3-prosjektet. Prosjektet skal installere nye havbunnsbaserte kompressorer med kraft fra land. Dette krever at en rekke tiltak må gjøres på området.

-Det var kritisk at vi fikk konstruksjonsfasen rett, sier Mari. – Dette er et populært turområde på Aukra, i tillegg til at det er flere viktige kulturminner med steinalderfunn i nærheten. Det finnes også korallforekomster i havet utenfor som kanskje ikke ville vokst tilbake om de hadde blitt skadet i forbindelse med legging av kabler på sjøbunnen. 

På Nyhamna er det også såkalt kystlynghei, som er definert som kulturlandskap. Kulturlandskap er formet av mennesker opp gjennom tidene, gjennom at vi har tatt det i bruk, dyrket det, brukt det til rekreasjon eller pleiet for jordbruksformål. For å sikre en positiv påvirkning på kystlynghei, krevdes det særlig oppfølging og kunnskapsdeling fra Shell-gruppen sine natur- og miljøeksperter.

Powering Progress og gjennomføring av prosjekter i Shell

«Powering Progress» utgjør en av Shells strategiske pilarer, som innebærer at selskapet jobber for å skaffe mer og renere energi til å møte fremtidens behov. -Jeg fikk daglig se hva målsettingen og ambisjonen «Powering Progress» faktisk betyr for Shell, sier Mari. -Vi handler aktivt for å redusere påvirkningen på miljøet. Karbonavtrykket vårt måles og målsettes, på samme måte som vi gjør med penger og kostnader. «Powering Progress» er ikke bare noe vi sier, det er noe vi gjør.

Norge leverer omtrent 20-25% av all den naturgassen Europa og Storbritannia trenger og vi er den største enkeltleverandøren av gass til det Europeiske markedet. Ormen Lange Fase 3 åpner for at feltet kan øke gassproduksjonen med 30-50 milliarder kubikkmeter med gass. Utnyttelsesgraden forventes økt fra 75% til hele 85%.

Oterne

Rundt år 1980 var oterne nesten utryddet i Norge, helt til det kom en totalfredning i 1982. I dag er oteren risikovurdert som livskraftig (LC). I forbindelse med oterstudiene på Nyhamna fant man at den største påvirkningen prosjektet kunne komme til å ha var forstyrrelse av ynglehiene under byggearbeidene. Oterne lager hiene sine selv, enten i jordbakker, steinmurer eller andre gjemmesteder i naturen. De kan også bruke veifyllinger, moloer og andre steintipper, og er aldri langt fra vann. Ynglehiene ligger ofte lenger vekk, og er mer gjemt og i skjul enn det oppholdsstedene er. Disse fylles med gress, siv og tang når fødselen nærmer seg.

Som et ledd i prosjektets plan for biologisk mangfold, tok arbeidsgruppa kontakt med Norsk institutt for naturforskning (NINA), som tidligere hadde overvåket otere på Nyhamna for Shell i tidsrommet 2015 til 2018. 

-Området rundt Nyhamna-anlegget er virkelig et oterparadis. Å ta vare på disse firbente naboene har vært på Shell sin agenda helt siden Nyhamna startet i 2007, sier Jiska van Dijk, Seniorforsker hos Norsk Institutt for naturforskning, NINA. --I tidligere samarbeid med Shell utviklet vi en helt ny kartleggingsstudie på oter, som var første av sitt slag i Norge. Dette har gjort at vi kan bestemme hvor mange hunner og hanner som er i området sammenlignet med yngre otere. Dette er et verktøy vi i etterkant har brukt i andre områder over hele landet og baserer seg på arbeidet vi gjorde sammen med Shell.

For Ormen Lange Fase 3 ble NINA på nytt hyret inn til å gjennomføre flere miljøundersøkelser på land, og for å installere viltkameraer for overvåking av aktivitetsnivået på oter.

Alle fra Shell har vært supre å jobbe med, sier Jiska. -Samtlige har vært veldig interessert i overvåkningsarbeidet. Oterne pleier å leke mye, spesielt når de er har unger. Det kan være veldig fascinerende å observere fra avstand – så lenge man ikke forstyrrer dem.

-Jeg tror at otere og menneskelige operasjoner kan sameksistere, til et visst nivå fortsetter van Dijk. -Vi må være forsiktige med å ikke fjerne eller endre for mye på habitatene under byggearbeidene, men det er fremdeles mye plass på og rundt Nyhamna-området som gjør at oteren har plass for seg selv og kan nyte øya. Det er mange muligheter for bygging av hi – i tillegg til masse fisk i havet rett i nærheten.

I tillegg til prioritering av miljøtiltak lokalt benytter alle Shells produksjonsfasiliteter i Norge seg av grønn, fornybar vannkraft, noe som resulterer i noen av de laveste klimagass-intensitetene i Shells portefølje.

Noe å være stolt av

-Jeg syntes det er så fint å se at barn er så nysgjerrig. sier Mari. -Hver kveld ved leggetid leser jeg for barna mine i en bok vi har som handler om naturen. Deler av boka tar for seg klimaendringer og hvorfor noen dyr blir utryddet. Dette kan det være tungt å lese om og jeg blir ordentlig trist av å tenke på at arter som lever nå kanskje ikke finnes lenger når mine barn blir voksne. Samtidig vet jeg at når jeg forteller barna mine om det arbeidet jeg og de andre ansatte i Shell legger ned for å respektere naturen i prosjektene vi utvikler – så er det noe jeg kan være stolt av.