Dine persondata

Vi vil gjerne informere deg om persondata som er innhentet om deg av et selskap eller selskaper i Shell-konsernet (“Shell”), med henblikk på dine rettigheter i så måte, Velg personvernmerknaden(e) som er aktuelle for deg, av de som er oppgitt under.

Disse personvernmerknadene kan suppleres av lokale/flere merknader. Disse merknadene er også tilgjengelige på lokale språk (der det er aktuelt) fra den nasjonale nettsiden til det aktuelle Shell-selskapet.

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har spørsmål eller det er noe du lurer på vedrørende behandlingen av dine persondata – kontaktinformasjon er gitt i den aktuelle personvernmerknaden under og fra Shells nettside i landet der du bor.

 

Bilist, lojalitetskunde, bruker av Shell-app

Informasjon for individer som er eller har vært en detaljhandelkunde, medlem av et Shell lojalitetsprogram, besøkende til en Shell-nettside og/eller bruker av en digital Shell-applikasjon.

Arbeidssøker

Informasjon for enkeltpersoner som søker arbeid for, eller som deltar i en rekrutteringsevent eller foretar en evaluering med Shell.

For bedriftskunde, leverandør, partner eller investor

Informasjon for enkeltpersoner tilknyttet våre bedriftskunder (B2B), leverandører, bedriftspartnere, aksjonærer og/eller investorer.

Nåværende eller tidligere Shell-ansatt eller leverandør

Informasjon for enkeltpersoner som er eller har vært ansatt eller individuelle leverandører i tillegg til de som er forsørget av Shell-ansatte.