Glenn Wilson

En bilingeniør med mer enn 35 års erfaring fra bransjen. Hen er en uvurderlig del av Shells motor- og bilteknologi-team, og har jobbet med Shells V-Power-drivstoff siden utviklingsprogrammets spede begynnelse.

På samme måte som du og jeg trenger våre fem om dagen for å holde oss sunne, trenger motoren til bilen eller sykkelen din det også.

Glenn Wilson er bilingeniør og har jobbet for Shell i over 25 år. Med sin solide erfaringsballast har han nesten blitt en slags motor-ernæringsfysiolog, og vet nøyaktig hva kostholdet til motoren din bør bestå av.

Nøkkelen til å lykkes med å utvikle et optimalt ytelsesdrivstoff er å forstå hva som skjer i hjertet av motoren – å kjenne interaksjonen mellom drivstoffet og motordelene. Som bilist ønsker du at bilen din skal yte, og ditt valg av drivstoff kan spille en stor rolle for hvor godt den gjør det.

Men hvordan virker egentlig Shell V-Power Nitro+? Vi spurte Glenn om å veilede oss gjennom motorens anatomi.

Forbrenningskammeret

Forbrenningskammeret er motorens hjerte og lunger, der luften suges inn og blandes med drivstoff, før den kastes og virvles rundt, komprimeres, forbrennes og deretter slippes ut i form av eksos. Denne firetaktssyklusen er kjent som ottoprosessen.

I bensinmotorer settes forbrenningen i gang av gnisten fra tennpluggen, og det gir en jevn forbrenning som lager et trykk som tvinger stempelet nedover. Men ved høyt trykk og høy temperatur kan enkelte bensindrivstoff selvantenne før tennpluggen har rukket å starte forbrenningen. Dette kan gi «tenningsbank», en bankende eller sprakende lyd som følge av små, ujevne forbrenningseksplosjoner i motoren. Dette igjen kan gi svekket motorytelse, og i verste fall permanent skade på motoren. Bensinens oktantall er et mål på hvor godt den motstår denne «motorbanken» eller «tenningsbanken» – altså hvor mye komprimering den tåler før den selvantenner.

«Å time forbrenningen er avgjørende for å sikre effektiv overføring av energien fra drivstoffet som forbrennes, til motoren. Med høyere oktankvalitet kan gnisten tennes tidligere, og det gjør at stempelet kan presses nedover mer effektivt og over lengre tid», forklarer Wilson.

Bilmotor med drivstoffinjektorer

Drivstoffinjektorene

Drivstoffinjektorenes jobb er å sikre at drivstoffet spres og blandes med luften i nøyaktig det mønsteret og i så stor mengde som kreves. I en dieselmotor må de sprøyte inn drivstoff under høyt trykk gjennom hull på tykkelse med menneskehår.

Enkelte drivstoff gjøre at ting gror seg til i injektorhullene, og det kan forstyrre innsprøytningsmønsteret og gi dårlig forbrenning og krafttap. «Dieseldrivstoff kan være spesielt sårbare overfor avleiringer i injektorene, og det kan gå hardt utover innsprøytningsmønsteret», forklarer Wilson.

Shell V-Power Nitro+ diesel er designet for å gjenopprette og opprettholde god motorkraft ved aktivt å beskytte motoren din.

Bilmotors innsugningsventiler

Innsugningsventilene

Avhengig av motordesignen gjør innsugningsventilene jobben med å slippe luft eller luft–drivstoff-blanding inn i forbrenningskammeret ved å åpne og lukke seg flere hundre ganger i minuttet. I konvensjonelle firetakts bensinmotorer kan innsugningsventilene bli utsatt for avleiringsdannelse, og det kan ha nedbrytende effekt på motorytelsen.

«Danner det seg avleiringer i innsugningsventilene i en bensinmotor, kan du ende opp med en motor som går tregt når du vil akselerere, slik at du har mindre kraft tilgjengelig og får dårligere respons», forklarer Wilson.

Shell V-Power Nitro+ er designet for umiddelbart å sette i gang prosessen med å få renset bort avleiringer som kan svekke motorytelsen.

Stempelringene

Stempelringene skal danne en tetning mellom stempelet og sylinderveggen og gli opp og ned sylinderboringene flere tusen ganger i minuttet.

«Inni en motor er et tøft sted å være, spesielt på toppen og bunnen av stempelslaget, der stempelhastigheten i realiteten er lik null. Det er vanskelig å sørge for god smøring, og friksjon kan oppstå mellom stempelringene og sylinderveggene», forklarer Wilson.

Grenseflaten mellom disse komponentene er vanskelig å smøre.  For å hindre smøreolje i å komme inn i forbrenningsrommet, noe som kan gi økte utslipp fra motoren, og for å hindre forbrenningsgasser i å komme inn i veivhuset, må ringene gi svært god tetning mot sylinderveggene.

Det er her et annet unikt element ved Shells teknologi kommer inn bildet: «Shell V-Power Nitro+ er utviklet med friksjonsmodifiserende teknologi (FMT) designet for å redusere friksjon i viktige områder av motoren, spesielt i stempelenheten. På denne måten hjelper drivstoffet motoren med å bevege seg friere, og frigjør dermed verdifull energi som kan gi bedre akselerasjon og gjøre at motoren klarer å levere mer kraft. Dette er bare ett eksempel på hvordan den erfaringen vi får gjennom det tekniske samarbeidet vi har med Scuderia Ferrari, kan komme Shells veikunder til gode.»

Mer i Privatkunder og bilister

Motorens anatomi: hjertets slag

Firetaktsmotoren ble første gang patentert for nesten 150 år siden, og mye har endret seg siden den tid. Vi forsøker å forklare hva som skjer med drivstoffet ditt når moderne motorer setter i gang.

10 sikkerhetstips

Følg Don Palmers råd og bli en bedre, tryggere sjåfør.