For mer informasjon om Shells smøremidler:

WIDIK LUBRICANT

Independent Distributor of Shell Lubricants in the Nordic
Albins gt 2 postboks 1681 Vika
NO-0120 Oslo
http://www.widik.no/about-us.asp

Produktkatalog: - Alle produkter

Søk etter produkter etter navn eller anvendelse i ditt foretrukne land. Last ned helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad (HMS) og teknisk datablad (TDS) Søk kan også begrenses til en spesifikk bransje hvis ønskelig.

Produktkatalog

Mer i Privatkunder og bilister

Shell Service Stations

We put the service back into service-station, ensuring you always leave us a little happier than when you arrived.