En viktig fordel med biodrivstoff, sammenlignet med tradisjonell bensin og diesel, er at CO2-utslippene ofte er lavere gjennom hele livssyklusen. Det skyldes at planter som vokser absorberer CO2, som deretter frigjøres når biodrivstoffet forbrennes.

Begrensede mengder biodrivstoff kan blandes med bensin eller diesel og brukes i moderne kjøretøyer uten at man må gjøre justeringer i motoren. Biodrivstoff brukt i høye konsentrasjoner eller alene, krever vanligvis modifisering av kjøretøyene.


Biodiesel
FAME er biokomponenter som kan brukes i diesel. FAME er forkortelsen for fettsyreestere som dannes ved en kjemisk reaksjon mellom en vegetabilsk olje (for eksempel rapsolje eller soyaolje) og alkohol (etanol eller metanol).

I Norge inneholder avgiftbelagt diesel solgt på Shell bensinstasjoner opp til 7% FAME. Innblandingen er i tråd med teknisk standard EN590 vedtatt av den europeiske standardiseringsorganisasjonen for drivstoff i mai 2009 og vedtatt som norsk standard i juli samme år.

Egenskapene til FAME ligner egenskapene til diesel. Når drivstoffene blandes kalles blandingen biodiesel.


Rapsolje
Vanlig rapsolje kan ikke brukes som biodrivstoff. Rapsolje har ikke de nødvendige dieselegenskaper og kan ikke brukes i dieselmotorer.


Kan jeg fylle biodiesel?
Norsk og europeisk standard tillater innblanding av 7% FAME i alle diesel. Bilbransjen har deltatt i utformingen av regelverket. Når du fyller diesel hos Shell får du inntil 7% biodiesel på tanken. Farge (lysegul) og lukt kan variere noe.

Last ned brosjyre om biodrivstoff (på engelsk)


For mer informasjon
 vennligst kontakt vårt kundesenter.