Man skiller gjerne mellom konvensjonelt og avansert biodrivstoff. Konvensjonelt biodrivstoff fremstilles av landbruksvekster som f.eks. raps, mais og hvete. Avansert biodrivstoff er på sin side fremstilt av rester og avfall fra blant annet skogbruk eller slakteavfall.

Som kunde ved Shell-stasjoner i Norge vil du kunne være trygg på at alt drivstoffet du kjøper alltid overholder de europeiske produktkravene til bensin og diesel, henholdsvis EN228 og EN590. Dette gjelder bensin og diesel både med og uten innblanding av biodrivstoff.

Råstoff til produksjon av biodrivstoff

Alt biodrivstoff solgt ved Shell-stasjoner i Norge imøtekommer EUs bærekraftskriterier, omsetningskravene satt av norske myndigheter samt motorfabrikantenes krav til drivstoff. Det representerer også en reell reduksjon av CO₂-utslipp sammenlignet med tilgjengelige alternativer. Hvilke produksjonsmetoder og råstoffer som benyttes for å fremstille biodrivstoffet er av stor betydning for både kvalitet og klimagevinst.

Shell-stasjonene i Norge drives av St1 Norge AS

Shell-stasjonene i Norge drives av St1 Norge AS, et heleid datterselskap av St1 Nordic Oy som er et nordisk energikonsern med visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Et av St1 sine satsningsområder er fornybart drivstoff med gode klimaegenskaper.

Du kan lese mer om St1 sin satsning på fornybar energi og biodrivstoff ved å følge lenkene under: