Shell V-Power vs. FuelSave

Shell V-Power Nitro+ er utviklet for å forbedre ytelsen uavhengig av hvilken bil du kjører. 

Den unike dobbeltvirkende sammensetningen er utviklet slik at den renser motoren og beskytter viktige deler for å sikre best mulig kjøreytelse.

Drivstoffet er tilsatt ytelsesforbedrende stoffer for å bidra til lavere drivstofforbruk og mindre energitap. Det reduserer avleiringer i motoren, slik at mer av energien i drivstoffet kan brukes på å drive hjulene. Motoren blir dessuten mer drivstofføkonomisk.

Shell V-Power Nitro+ blyfri 98

Vår nye og forbedrede sammensetning er utviklet for å gi umiddelbar effekt, fra og med det øyeblikket drivstoffet når motoren. Vi har tilsatt mer rensemiddel som fjerner avleiringene som kan påvirke motorytelsen, og vi har også økt andelen av friksjonsreduserende tilsetningsmiddel.

Friksjonsendringsteknologien (FMT) er testet av Ferrari i forbindelse med vårt lange tekniske samarbeid. Teknologien er utviklet for å umiddelbart redusere friksjonen i viktige motordeler. På den måten kan motoren overføre mer kraft til hjulene. Drivstoffet har også et høyere oktantall som motoren kan utnytte for mer kraft.

Shell V-Power Nitro+ diesel

Vår nye og forbedrede dieselblanding er utviklet for å øke bilens ytelse fra første dråpe. Ved hjelp av ny og bedre renseteknologi bidrar den til en raskere og mer effektiv rengjøring av innsprøytingssystemet,  Dieselen gjenoppretter og opprettholder motorkraften ved å aktivt beskytte motoren. Drivstoffet inneholder dessuten anti-korroderende stoffer som beskytter drivstoffsystemet mot korrosjon.

Hva mener vi med økt ytelse?

Shell V-Power Nitro+ er basert på effektiv renseteknologi som er utviklet for å øke bilens kjøreytelse og reaksjonsevne under vanlig hverdagsbruk. Den unike sammensetningen er komponert for å gi umiddelbar effekt, beskytte viktige motordeler og bidra til at du får flest mulig krefter ut av motoren.

Shell V-Power Nitro+ er satt sammen på en måte som skal forebygge kraftreduserende avleiringer i innsugingsventilene og fjerne avleiringer etter andre drivstofftyper. Motoren går bedre og får mer luft, slik at kreftene kan overføres uhindret til hjulene.

Hvordan er Shell V-Power Nitro+ blyfri designet for å beskytte mot smørjedannelse og korrosjon?

Shell V-Power Nitro+ blyfri er utviklet med en dobbeltvirkende formel designet for aktivt å rengjøre motoren din og umiddelbart sette i gang prosessen med å få renset bort avleiringer som kan svekke motorytelsen.

Shell V-Power Nitro+ blyfri inneholder kraftige rengjøringsmidler designet for å beskytte viktige deler i drivstoffsystemet mot smørjedannelse, og for å bidra til å fjerne eksisterende smørje mens du kjører.

Shell V-Power Nitro+ blyfri er også designet for å danne en beskyttende hinne på metalloverflater for å bidra til å unngå korrosjon på viktige deler i drivstoffsystemet.

Shell V-Power Nitro+ blyfri med friksjonsmodifiserende teknologi (FMT) er designet for å bidra til å redusere friksjon i kritiske områder av motoren din, slik at deler kan bevege seg friere.

*Den faktiske effekten og de faktiske fordelene kan variere med bilen, bilens alder, kjøreforholdene og førerens kjørestil.

De faktiske potensielle fordelene er relatert til et rensestoff designet for å bidra til å få bort eksisterende avleiringer i motoren.

Graden av korrosjonsbeskyttelse er basert på laboratorietester utført i henhold til ASTM D665A.