Draugen

Draugen

Draugen var det første oljefeltet i drift nord for 62. Breddegrad.

For bedriftskunder

For bedriftskunder

We supply advanced transport, heating and industrial fuels to corporate and distributing companies in many industries worldwide.

Shell Drivstoffkort for bedrifter

Shell Drivstoffkort for bedrifter

Uansett størrelse på bilparken og bedriften din, kan du nå gjøre som millioner av andre kunder verden over. Opplev fordelene som vi og over 50 år med erfaring innen drivstoffkort kan tilby.

Nyhetsoversikt

Nyhamna imponerte ministeren

Denne uka besøkte Olje- og energiminister Terje Søviknes Shells landanlegg på Nyhamna i Aukra kommune for første gang. Anlegget er under utbygging til å bli gassknutepunkt, og ministeren var tydelig imponert over det han så.

I Denne

Ved våre stasjoner

Ved våre stasjoner får du også det du selv trenger av påfyll, slik at når du forlater oss, er du alltid litt mer fornøyd enn da du kom.

Transport og industri

Vi tilbyr drivstoff som diesel, fyringsolje, parafin og bensin til industri- og transportkunder.

Sikkerhetsdatablader

Sikkerhetsdatabladene er ment å være et hjelpemiddel for brukeren, og gi nok informasjon til å kunne håndtere produktene på en forsvarlig måte.