Kontakt. Oversikt over Norske Shells kontorsteder.

Kontakt oss
Øvrige kontaktpunkter Telefonnr. Åpningstider
Bedrift Hovednummer for kunder som
ønsker å kjøpe produkter fra Shell
22 66 52 00 kl. 08:00-16:00
Industi og hjemmetanker Kontakt om Industri og hjemmetanker.
Kort

Kunder med betalingskort.

Kontakt om euroShell Card.

22 66 57 00 kl. 08:00-16:00
Marine Marinekunder
Kontakt om Marine smøremidler.
Kontakt om Marine drivstoff.
22 66 59 00 kl. 08:00-16:00
Aviation Aviation kunder, e-post:
NORDIC-Aviation-Sales-Support@shell.com
22 66 52 00 kl. 08:00-16:00
Shell Line Kunder med automatisk tankovervåking 22 66 53 00 kl. 08:00-16:00
Strøm Strømkunder 22 66 53 00 kl. 08:00-16:00
Gass bedrift og privat Kosan gass 22 88 30 70 kl. 08:00-16:00
Annet Generelle henvendelser 22 66 56 00 kl. 08:00-16:00