Jump menu

Main content |  back to top

Ansvarsfrihet

Shell-selskapene har sine egne separate identiteter, men på dette nettstedet kan vi noen ganger bruke ”Shell”, ”Gruppen”, ”vi” eller ”oss” når vi refererer til Shell-selskapene generelt, eller når det ikke er hensiktsmessig å identifisere ett bestemt Shell-selskap.

Dette nettstedet kan inkludere lenker til eksterne nettsider. Når du bruker slike lenker, kan den eksterne nettsiden komme opp som et helt skjermbilde (da må du bruke tilbake-knappen på nettleseren for å komme tilbake til vår nettside).

I andre tilfeller kan den komme opp som en ramme på vår nettside (da kan du komme tilbake til vår nettside ved å bruke navigasjonsknappene i rammen).

Der en ekstern nettside kommer opp inni rammen på vår nettside, er dette bare gjort for å gjøre det enklere å navigere seg tilbake til vår nettside og indikerer intet ansvar fra vår side for den andre nettsiden, selv om det er en nettside som eies og opereres av et annet Shell-selskap.

Disse lenkene skal hjelpe deg å finne aktuelle nettsider, tjenester og/eller produkter som kan være av interesse for deg raskt og enkelt.

Du er selv ansvarlig for å finne ut om noen av tjenestene og/eller produktene som er tilgjengelig gjennom noen av disse nettsidene er egnet for dine formål.

A/S Norske Shell er ikke ansvarlig for eierne eller operatørene av disse nettsidene eller for eventuelle varer eller tjenester de leverer eller for innholdet på nettsidene deres,

og gir eller innrømmer ingen betingelser, garantier eller andre vilkår eller fremstillinger i forhold til noen av disse eller aksepterer noe ansvar i forhold til noen av disse (herunder ansvar som oppstår på grunn av et eventuelt krav om at innholdet på en ekstern nettside som vår nettside har en lenke til, krenker åndsverkretten til en eventuell tredjepart).

All informasjon og alle råd som gis som en del av dette nettstedet, er ment å være av generell karakter, og du bør ikke basere deg på dette når du tar beslutninger.

A/S Norske Shell forsøker å sikre at all informasjon som er gitt som en del av dette nettstedet, er korrekte på det tidspunktet den blir tatt inn på nettsiden, men garanterer ikke opplysningenes nøyaktighet.

A/S Norske Shell er ikke ansvarlig for eventuelle tiltak du må treffe som følge av at du har basert deg på slik informasjon eller slike råd, eller for eventuelt tap eller skade du har lidd fordi du har truffet slike tiltak.

Vilkår og betingelser

Dette nettstedet inneholder materiell inklusiv tekst, fotografier og andre bilder og lyd som er beskyttet gjennom opphavsrett og/eller andre åndsverkrettigheter. Alle opphavsretter og andre åndsverkrettigheter i dette materialet er enten eid av A/S Norske Shell eller er lisensiert til selskapet av eieren(e) av disse rettighetene slik at de kan bruke dette materialet som en del av dette nettstedet.

Dette nettstedet inneholder også varemerker, herunder varemerket ”Shell” og Shell-emblemet. Alle varemerker på dette nettstedet tilhører A/S Norske Shell eller er lisensiert til selskapet av eieren(e) av disse varemerkene for bruk på denne nettsiden.

Du kan:

  • gå inn på hvilken som helst del av nettsiden
  • skrive ut ett eksemplar av alle eller noen av sidene til personlig bruk

Du kan ikke:

  • kopiere (enten ved å skrive ut på papir, lagre på disk, laste ned eller på noen annen måte), distribuere (herunder distribuere kopier), kringkaste, endre eller klusse med på noen som helst måte, eller på annet vis bruke noe av stoffet på nettsiden på andre måter enn det som er beskrevet under ”Du kan”. Disse restriksjonene gjelder for hele eller deler av stoffet på nettsiden;
  • fjerne eventuelle merker om opphavsrett, varemerker eller andre meldinger om åndsverkrettigheter i originalmaterialet fra eventuelt materiale som er kopiert eller skrevet ut fra nettsiden;
  • lenke deg til denne nettsiden

uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra oss.

Dersom du ønsker å få en hyperkopling eller annen lenke til dette nettstedet, ber vi deg ta kontakt med nettsideredaktøren og gi opplysninger om:

  • hvilke(n) nettadresse(r) (URL) til nettsiden(e) du ønsker å bruke for å lenke deg til dette nettstedet
  • hvilke(n) nettadresse(r) (URL) til nettsiden(e) på denne nettadressen du ønsker å lenke deg til

og vi vil vurdere din henvendelse. Det er opp til oss om vi ønsker å imøtekomme din henvendelse, og vi behøver ikke å gjøre det.

Endringer i vilkår og betingelser

A/S Norske Shell kan endre ovennevnte vilkår og betingelser samt ansvarsfrihet fra tid til annen. Når du er inne og ser på dette nettstedet, aksepterer du at du er bundet av gjeldende vilkår og betingelser og ansvarsfrihet, og derfor bør du sjekke disse hver gang du besøker siden.

Endringer i drift av nettstedet

A/S Norske Shell kan endre format og innhold på dette nettstedet fra tid til annen.

A/S Norske Shell kan stanse driften av dette nettstedet på grunn av support- eller vedlikeholdsarbeid, for å oppdatere innholdet eller av hvilken som helst annen grunn.

A/S Norske Shell forbeholder seg retten til å stanse tilgang til dette nettstedet når som helst og uten varsel.

Beskyttelse av personopplysninger

Personlige opplysninger som er gitt til A/S Norske Shell eller andre Shell-selskaper gjennom dette nettstedet vil bare bli brukt i henhold til våre regler for personvern. Les dette grundig før du går videre. Når du gir oss dine personlige opplysninger, tillater du at de blir brukt i henhold til våre regler for personvern

Fremgangsmåte ved klage

Dersom du har et spørsmål eller en klage vedrørende dette nettstedet, vennligst ta kontakt med nettsideredaktøren av www.shell.no ved å sende en e-post.

Jurisdiksjon

Disse vilkår og betingelser er regulert av og skal tolkes i henhold til norsk lov, og dersom det oppstår tvist om disse vilkår og betingelser eller dersom det oppstår tvist i tilknytning til nettstedet, enten dette skjer i eller utenfor kontrakt eller på annen måte, skal de norske domstolene ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over slik tvist.