Jump menu

Main content |  back to top

Verden trenger mer energi for å fremme utvikling og gi grunnlag for en voksende og rikere befolkning. Økt levestandard øker behovet for energi, vann og mat, samtidig som bekymringene når det gjelder klima stadig vedvarer. Selv om det jobbes for å endre verdens energibalanse mot mer fornybare energiressurser, forblir hydrokarboner en viktig kilde i flere tiår framover.

Olje- og gassforekomster blir imidlertid stadig vanskeligere å finne og produsere, noe som er årsaken til at vi trenger talentfulle, innovative og kreative personer som kan hjelpe oss å løse energiutfordringene verden står ovenfor.

En Geoscientist hos Shell jobber i svært samarbeidspregede og tverrfaglige miljøer, og bruker en rekke teknologier og metodologier for å komme fram til de aller beste resultatene.

Shells Geoscientists bidrar til suksessen  i hele livssyklus innenfor oppstrømsvirksomhet. Fra å analysere data samlet inn med de mest innovative teknologier, til å håndtere usikkerhet og ta informerte avgjørelser innen Exploration, Development and Production.

Hvis du blir en del av oss, drar du fordel av utmerket opplæring og unik karriereutvikling basert på dine egne ønsker, med spennende muligheter over hele verden.

Du får tilgang til ressurser for å gjøre ideene om til virkelighet, og ikke minst får du muligheten til å dra fordel av enestående fordeler og belønninger som gjør livskvaliteten bedre. Bli en del oss, og la oss utgjøre en virkelig forskjell sammen.

Dirk Smit, Shell Chief Scientist Geophysics

"Geofysiske teknologier kommer til å spille en avgjørende rolle i å forsyne verden med energi i tiårene som kommer. Det kommer til å bli behov for stadig flere hydrokarboner, fordi verdens befolkning vokser så raskt."

Utfordringen Shells geofysikere står ovenfor, er å finne flere vanskelig tilgjengelige hydrokarboner.

Disse kan være begravet flere kilometer under bakken, under komplekse geologiske formasjoner som for eksempel salt, under isformasjoner i Arktis eller fanget i små forekomster som er vanskelige å påvise.

Shell har et av de sterkeste omdømmene innen geofysikkindustrien

– vi er ledende innen bruk av seismiske bildebehandling, noe som spiller en sentral rolle når det gjelder å finne olje- og gassforekomster, og vi investerer mer enn konkurrentene våre i forskning og utvikling."

The Sivas Basin, Central Turkey

Shell geoscientists use a variety of technologies and methodologies to explore for hydrocarbons in regions such as the Sivas Basin – a relatively unexplored area in central Turkey.

The ENE-SSW trending asymmetric basin at the easternmost tip of the Central Anatolian Block is characterised by complex structural geological settings and complicated stratigraphy with many unconformity horizons.

When one exploration well was drilled in 1974, it was found to contain up to 8000m of clastic, carbonate and evaporitic/gypsiferous sediments.

Shell geoscientists used remote sensing techniques to carry out a detailed geological mapping over the Sivas licence blocks in Turkey.

Image processing methods such as principal component analysis and classification methods were applied to highlight lithological features of the basin. In addition a Digital Elevation Model (DEM) analysis was carried out to expose the structural features of the basin.

The resulting geological map derived from satellite imagery proved to be an invaluable dataset supporting seismic gravity-magnetics interpretation.

It represents real improvement to the existing geological maps and allows for better-informed business decisions.

Sideverktøy