Jump menu

Main content |  back to top

Vi har mer enn 2500 fagfolk som jobber innen helse, miljø og sikkerhet (HSSE) og Social Performance (SP), basert i mer enn 30 land. For å lykkes med en karriere i HSSE and SP hos Shell har du fagkunnskapen og erfaringen som bidrar til å oppfylle de strenge sikkerhetsstandardene som bransjen vår krever, og evnen til å ivareta personalets velferd og miljøet vi jobber innenfor.

Til gjengjeld gir vi deg ressursene til å sette ideene dine ut i live, verdensomspennende muligheter til å fremme karrieren din, og enestående fordeler og belønninger som gjør livskvaliteten bedre. Vi tilbyr muligheten til å være en del av et engasjert og voksende team som deler Shell sine HSSE-mål. Sammen kan vi utgjøre en virkelig forskjell.

Sikkerhet

Et av Shells viktigste fokusområder er å sørge for sikkerhet og integritet i våre prosjekter. Vår prosessikkerhetsjobber omfatter å sørge for at fasilitetene er godt utformet, drevet på en forsvarlig måte og inspisert og vedlikeholdt slik de skal. 

Vårt mål er å drive alle prosjekter, uavhengig av alder eller sted, på en måte som oppfyller eller overskrider våre interne standarder, relevante juridiske krav og krav fra myndigheter. 

Shell investerer kontinuerlig i å vedlikeholde og forbedre sikkerheten og påliteligheten i våre operasjoner. Dette inkluderer en investering på mer enn 5 milliarder amerikanske dollar per år i vår oppstrømsvirksomhet for å forbedre utstyret.

Vi er svært engasjerte i sikkerhetsstandarder, både på land og på sjøen. Shell har i mer enn ett århundre samarbeidet med shippingindustriorganer, myndigheter og andre interessenter for å utvikle strenge internasjonale standarder og lovmessige standarder for å kontrollere og redusere risikoen i marine operasjoner.

Miljø

Shells miljøjobber omfatter et pågående arbeid for å finne måter å redusere effekten av vår virksomhet på verden rundt oss. Våre miljøfagfolk jobber tett med sine kollegaer med prosjekter og operasjoner, støtter ny utvikling og bruk av nye teknologier, og samarbeider med eksterne partnere.

De jobber også for å forhindre hendelser som kan føre til utslipp av skadelige stoffer. Hos Shell har vi et effektivt responssystem for oljespillberedskap. Vi planlegger, forbereder og praktiserer vår nødrespons ved hendelser for å redusere konsekvensene for personer og miljøet.

Helse

Shell Health jobber for å beskytte og fremme helsen til våre medarbeidere, leverandører og naboer. Som medarbeider hos oss kan du bli bedt til å jobbe med bedriftshelsevurderinger, medisinsk overvåking, planlegging og forberedelser av førstehjelpsrespons og medisinsk nødhjelpsrespons, arbeidsplassvurderinger og generell helseinformasjon til medarbeidere og ledelse ved behov.

Corporate Security

Vår Corporate Security (CS)-avdeling jobber med å beskytte våre medarbeidere, vår eiendom, vårt omdømme og vår sensitive informasjon, og tilbyr råd og tjenester for å redusere og håndtere risikoer.

Vårt globale nettverk av profesjonelle Regional Security Managers gir praktisk støtte og konsulteres i de tidligere fasene av nye oppdrag eller prosjekter. Våre CS-fagfolk vedlikeholder relasjoner med en verdensomspennende nettverk av statlige organer, kommersielle sikkerhetsleverandører og bransjekolleger.

Pearl GTL

Pearl GTL - opens on Shell.com is the world’s largest gas-to-liquids plant, located 80km north of Doha in Qatar. The gas field stretches from Qatar’s coast and contains more than 900 trillion cubic feet of gas, equivalent to 150 billion barrels of oil.

The plant is immense, which provides Shell with a unique HSSE and SP challenge. Safety records are enviable at Pearl due to the hard work of everyone involved in the safety of the plant, and education of the workforce about safety. This earned Pearl 77 million hours without an injury leading to time off work in 2010 – a record for Shell.