Jump menu

Main content |  back to top

Shell har en av bransjens dyktigste selskapsjuridiske avdelinger, og omfanget av karrierer innen Shell Legal er enormt. Hos Shell kan advokater jobbe innenfor en rekke disipliner, som bedrift, eiendom, ansettelse, åndsrettigheter, konkurranse og kommersielt.

Selskapet inngående og ivaretar dets integritet.

Det som gjør våre interne juridiske jobber så annerledes og spennende, er den daglige utfordringen med å gi enestående juridiske råd fra et stort, men intimt team av spesialister som jobber sammen, samt høyrisikoarbeid som vektlegger effektivitet og helhetlig ekspertise.

Den type arbeid på høyt nivå som du i en privat praksis kan forvente et par ganger i måneden, er en dagligdags affære når du jobber i Shell Legal. Kjernen av dette arbeidet er å gi støtte i samarbeidet mellom Shell og kunder og leverandører, samtidig som merkevarens omdømme og integritet ivaretas.

Shell har en kultur som verdsetter profesjonalitet. Shells advokater presterer svært godt og ivaretar integriteten til selskapets verdier, fordi de får støtte og er engasjerte.

Talenter utvikler seg også på en enestående og dedikert måte fra junior til senior nivå. Shell Legals Employee Value Proposition sikrer at alle som jobber hos oss, støttes når det gjelder belønninger og fordeler og karriereutvikling.

Medarbeiderne får også ekstra opplæring innenfor områder som for eksempel lederstil, for å inspirere og bygge ledere.

En karriere i Shell Legal er stadig i utvikling, og derfor ser vi etter advokater som har oppnådd betydelige resultater i sin nåværende rolle og som er klare til å ta et steg oppover innen forretningsverdenen.

Shell Legal rekrutterer de mest talentfulle kandidatene som skal jobbe som rådgivere, for å fremme selskapet på en ærlig måte samtidig som aksjonærenes interesser beskyttes. Du er i et arbeidsplassmiljø som er spennende og positivt og som respekterer balansen mellom arbeid og fritid.

Vår interne juridiske medarbeidere er involvert i mange ulike disipliner innen selskapsrett og kommersiell rett, og du bidrar direkte til å formidle Shells kommunikasjon til omverden med robust integritet og ærlighet.

Advokater hos Shell gir rådene og støtten som skal til for å holde selskapet ledende i bransjen. Vi er på jakt etter kandidater med solide ferdigheter når det gjelder påvirkning og forhandler, da dette kreves for å jobbe med interne og eksterne interessenter fra ulike kulturelle bakgrunner.

Siden en karriere hos Shell Legal er så mangesidig og har så stort potensial, er dette en utmerket mulighet for ytterligere utvikling og diversifisering.

to personer diskuterer

En karriere i Shell Legal er stadig i utvikling, og derfor ser vi etter advokater som har oppnådd betydelige resultater i sin nåværende rolle og som er klare til å ta et steg oppover innen forretningsverdenen.

Shell Legal rekrutterer de mest talentfulle kandidatene som skal jobbe som rådgivere, for å fremme selskapet på en ærlig måte samtidig som aksjonærenes interesser beskyttes. Du er i et arbeidsplassmiljø som er spennende og positivt og som respekterer balansen mellom arbeid og fritid.

Vår interne juridiske medarbeidere er involvert i mange ulike disipliner innen selskapsrett og kommersiell rett, og du bidrar direkte til å formidle Shells kommunikasjon til omverden med robust integritet og ærlighet.

Advokater hos Shell gir rådene og støtten som skal til for å holde selskapet ledende i bransjen. Vi er på jakt etter kandidater med solide ferdigheter når det gjelder påvirkning og forhandler, da dette kreves for å jobbe med interne og eksterne interessenter fra ulike kulturelle bakgrunner.

Siden en karriere hos Shell Legal er så mangesidig og har så stort potensial, er dette en utmerket mulighet for ytterligere utvikling og diversifisering.

Møt advokaten

Senior Legal Counsel for Shell International, Maria Bowden, har vært hos Shell i 11 år. Maria har hatt en variert og spennende karriere som hele tiden gir henne vekst gjennom nye muligheter. 

"Jeg kom rett fra privat praksis til Shell," sier Maria. "I begynnelsen jobbet jeg i M&A, der jeg var rådgiver for transaksjonsbaserte saker. Det var en internasjonal rolle. Jeg var rådgiver for transaksjoner som fant sted over hele Europa, så det ble en del reising."

Etter all reisevirksomheten bestemte Maria seg for å si ja til en ny utfordring, og begynte å jobbe i en helt annen del av selskapet.

"De siste sju årene har jeg støttet Retail Marketing-teamet i Storbritannia. Retail-seksjonen er Downstream og virksomhetens utadrettede kundedel, og dekker for eksempel alt som har med bensinstasjoner å gjøre."

"Som en del av dette teamet støtter jeg detaljhandelvirksomheten innen merkevarehåndtering, annonsering og promotering av Shells drivstoff, og jeg støtter også lojalitetsprogrammet Shell Drivers’ Club."

"En annen viktig del av jobben min er å vurdere all bedriftsannonsering vi gjør, når det gjelder hvordan Shell fremstår generelt, ikke bare ovenfor detaljhandelkundene."

For Maria er det avgjørende å sikre at Shell-merkevarens gode omdømme beskyttes, og at kundene fortsetter å komme tilbake til Shell-stasjonene for å kjøpe drivstoff og andre produkter.

Den største belønningen er at vi har en svært tett relasjon med kundene, og at vi sørger for at Shell er representert med størst mulig integritet både nasjonalt og internasjonalt.

Rettstvister

Shells rettstvist-team er en ny opprettelse innen Legal. Denne avdelingen startet i mai 2012, og samler det store mylderet av eksternt håndterte tvister til ett svært dynamisk organ – et globalt rettstvist-syndikat.

Shell Legal ble også som helhet gjennomarbeidet for å kunne møte økte myndighets- og kostnadsutfordringer i den moderne energiverdenen.

Rettstvist-advokater hos Shell støtter Upstream- og Downstream-virksomheter, og har en svært variert arbeidsdag. Samtidig er de daglige utfordringene som en rettstvist-advokat møter i en høyrisikokategori som den Shell driver i, forskjellige fra noen andre multinasjonale selskaper.

Shell byr helt enkelt på rettstvist-arbeid på det høyeste nivå en advokat kan håpe på, og det på daglig basis. Shells rettstvist-advokater jobber med forretningsadvokater internt og representerer en betydelig kraft som er ledende innen den globale energidebatten.

Sideverktøy