Jump menu

Main content |  back to top

Opplev teknikk i verdensklasse

Verdens energiutfordringer blir stadig mer komplekse. Vi ser etter personer som deler vår lidenskap for å møte disse utfordringene med innovativ tankegang, avansert teknologi og fokus på riktig håndtert risiko.

Akkurat nå trenger vi Process Engineers til utvikling og produksjon av rå hydrokarboner og påfølgende bearbeiding til kommersielle produkter.

Shells Process Engineering-gruppe består av cirka 2400 personer over hele verden, fordelt på fire forretningsområder:

■ EP

■ Gas

■ Refining

■ Chemicals

Ingeniørene er involvert i alle aspekter ved virksomheten, fra deres tradisjonelle område med design og drift, til forskning, teknisk sikkerhet, forsyning og distribusjon og ny forretningsutvikling.

Vi designer og optimaliserer kjemiske prosesser. Vi gir også teknisk støtte til olje- og gassproduksjonsfasiliteter, raffinerier og kjemiske anlegg, både på land og offshore.

Som en del av vårt verdensledende Process Engineering-team bidrar du til å sørge for teknisk integritet for anlegg og nye prosjekter, for både interne og eksterne kunder. Du kan også bli satt til å designe, optimalisere og forbedre driften av utstyr og fasiliteter. Du kan også gi råd om problemer med prosessikkerhet, analysere og tolke laboratoriums- og anleggsdata, eller igangsette nye installasjoner.

Uansett hvilke utfordringer du griper fatt i, kan vi tilby deg en karriere fremst i nyskapningsløypa i industrien, med enestående profesjonell utvikling og muligheten til å jobbe på noen av verdens mest krevende og spennende energiprosjekter.

Hvilket teknologigjennombrudd blir du en del av?

Sideverktøy