Jump menu

Main content |  back to top

Navn: Ine Reppen          

Universitet: Universitetet i Stavanger

Studier: Petroleumsgeologi – første år master

Ine Reppen tar første året som masterstudent i petroleumsgeologi ved Universitetet i Stavanger. Hun er oppvokst i Stavanger, og på fritiden er hun opptatt med håndarbeid, som hekling og strikking, hun liker å være sosial med venner og samboeren sin, og hun er glad i å trene.

Ine fikk muligheten til å bli kjent med Shell gjennom Junior Internship, som er et tilbud for studenter på bachelor-nivå.

Ine fikk muligheten til å bli kjent med Shell gjennom Junior Internship, som er et tilbud for studenter på bachelor-nivå.

Ine kjenner Shell fra flere anledninger, både privat og i studiesammenheng. Når Shell er på Universitetet i Stavanger stikker Ine alltid innom. Hun har ønsket seg en stilling i leteavdelingen på hovedkontoret i Tananger over lengre tid.

- Jeg kjenner noen som er ansatt i Shell i tillegg til at en av de dyktigste foreleserne jeg har på universitetet er Shell-ansatt, sier Ine Reppen.

- Shell har vært på ønskelisten lenge, og jeg ble veldig glad da jeg fikk høre om det nye tilbudet «Junior Internship» som Shell har for bachelor-studenter, og i fjor vår var det endelig en mulighet for meg også. Jeg søkte Junior Internship for sommeren 2014, forteller Ine.

Programmet følger ingen skredderskydd mal, men tilrettelegges slik det passer best både for bedriften og for studenten. I tillegg er det lagt godt til rette for god veiledning med egen mentor.

- Overgangen fra skolebenken til arbeidslivet var spennende og utfordrende, og jeg fikk støtte og god oppfølging hele veien, forteller Ine.

Det er viktig for Shell at studentene får relevante og lærerike oppgaver, og at de jobber med prosjekt som er relevante for bedriften.

- Jeg bygget opp en oversikt over kolonnehøyder av olje og gass i Nordsjøen. Til slutt presenterte jeg arbeidet mitt for avdelingen, og det var så gøy! Det beste ved det hele var å vite at jeg hadde fått relevante arbeidsoppgaver som skulle løses i Shell, som i tillegg var utfordrende og lærerike for meg som student.

«Jeg fikk relevante oppgaver som var utfordrende og lærerike»

Norske Shell har et internasjonalt arbeidsmiljø. Det er helt vanlig at ansatte flytter på seg og tilbringer arbeidsperioder i utlandet. Opp i mot 40 ulike nasjonaliteter er representert på hovedkontoret.

- Det internasjonale miljøet var spennende synes jeg. Alle har mye å dele, både faglig og som mennesker. Jeg fikk kjenne på det internasjonale miljøet i selskapet, og hadde stor glede av det.

Gjennom nettverkene i Shell blir ansatte inkludert i både faglige og sosiale aktiviteter. Shell har fire ulike nettverk, og ett av disse er «Young Professional Network», som har tilbud for de yngste i bedriften.

- Vi ble inkludert hele tiden. Samholdet var utrolig bra, og vi fant på mye sammen. Spesielt vil jeg trekke fram det sosiale tilbudet, som jeg ikke hadde forventet var så bra. Vi reiste på hyttetur, ble med på sommerfest, volleyball-turnering og dro på tur til Lysefjorden sammen. Det var noe omtrent hver uke, som vi kunne være med på. Det var knallkjekt, smiler Ine.

- Det er tre ting jeg vil trekke fram som skiller seg spesielt ut fra den første sommeren i Shell: jeg fikk jobbe med dyktig folk, de sosiale aktivitetene  både på og utenfor jobb og at jeg fikk tildelt et ordentlig prosjekt som var viktig for bedriften at jeg fullførte, avslutter Ine.

Ine gleder seg til å komme tilbake igjen i Assessed Internship denne sommeren.