Jump menu

Main content |  back to top

En gruppe kontorarbeidere diskuterer

En Shells rekrutteringsdag er én av to veier til Shell. Se de ulike trinnene i videoen eller les om de fem trinnene i søknadsprosessen nedenfor.

Søknadsprosess

Opprett en konto eller logg på en eksisterende konto

Søk deretter etter ledige stillinger ved å velge region og land for arbeidsplassen*

Søk på stillingen og last opp den siste versjonen av din CV

Før du sender inn søknaden vil du bli bedt om å fylle ut et nettbasert spørreskjema

* Sjekk om du har tillatelse til å jobbe i det valgte landet/stedet når du søker etter stillinger.

Hvis du består søknadstrinnet, vil du motta en e-post med instruksjoner om hvordan du fullfører den nettbaserte vurderingen. Den nettbaserte vurderingen består av to deler.

* MERK: Hver del må fullføres og sendes inn innen sju arbeidsdager før koblingene i e-postene du mottar utløper.

Del 1: En serie med kompetansebaserte spørsmål

Det vil ta omtrent 20 minutter å fullføre disse, men det vil ikke bli tatt tid. Når du har fullført disse, vil du motta en e-post med resultatet.

* MERK: Hvis du består del 1 av den nettbaserte vurderingen, vil du motta enda en e-post hvor det står at du har bestått del 1 og som inneholder en kobling til del 2 av den nettbaserte vurderingen.

Del 2: Denne består av to oppgaver, en beslutnings- og en problemløsningsoppgave. Du må fullføre begge oppgavene.

* MERK: Det tas ikke tid på beslutningsoppgaven, men problemløsningsoppgaven har en fast tidsgrense på 18 minutter.

Beslutningsoppgaven vurderer hvordan du reagerer på vanlige situasjoner som kandidater hos Shell kan møte, og problemløsningsoppgaven vurderer din evne til å løse tallproblemer.

Totalt sett vil del 2 av den nettbaserte vurderingen ta ca. 45 minutter å fullføre.

Etter at du har sendt inn del 2 av den nettbaserte vurderingen, vil vi gå gjennom resultatene og søknaden før vi eventuelt tar kontakt med deg for et intervju.

Intervjuet vil enten være ansikt til ansikt eller over telefon. Dette gir deg en mulighet til å fortelle oss mer om hva som motiverte deg til å søke, hva du har oppnådd, utfordringer du har stått overfor og hvordan du har demonstrert kvalitetene som vi ser etter.

Hvis består intervjuet, kan du bli invitert til en Shell-rekrutteringsdag, det siste trinnet i vurderingsprosessen.

Hvis du består et innledende intervju, vil du før rekrutteringsdagen delta i et møte der du vil få ytterligere innsikt i Shells globale forretningsvirksomheter. I tillegg blir du invitert til middag med de andre som deltar på rekrutteringsdagen og eksisterende graduates.  Møtet er ikke en del av den formelle vurderingen.

Neste dag skal du utføre en rekke individuelle oppgaver og gruppeoppgaver som vurderes. Dagen er utformet for å gi deg en realistisk forsmak på aktivitetene som Shell er involvert i og utfordringer som er aktuelle for selskapet vårt.

Dette omfatter en nettøvelse, en skriftlig prøve, en gruppediskusjon, et intervju for selvvurdering, en presentasjonsbasert case-studie og et sluttintervju.

Shells rekrutteringsdag avslutter vurderingen. Dersom du består tar vi kontakt med deg med sluttresultatet vedrørende egnede plasser i vårt Graduate Programme.

* MERK: Under søknads- og vurderingsprosessen vil du vurderes etter følgende «K.P.R.»-kriterier:

Kapasitet

Din evne til å lære raskt, analysere problemer, trekke informerte konklusjoner og foreslå innovative løsninger.

Prestasjon

Hvor flink du er til få ting gjort (ditt engasjement, din utholdenhet, din selvsikkerhet og dine organisatoriske evner).

Relasjoner

Å være i stand til å arbeide som en del av et team, kommunisere og respektere andre.