Jump menu

Main content |  back to top

a) Forretningsforslag
 Forretningsforslag som utgir seg for å være etablert på vegne av Shell kommer i forskjellige former, men det som generelt etterspørres i en slik henvendelse er overføringer av store pengesummer i utenlandsk valuta.  Personer bak disse henvendelsene hevder at summene involverer eksempelvis rettigheter i forhold til avdøde slektninger, penger som påløper fra overflødig oljesalg, eller har blitt glemt i en fryst bankkonto. Noen ganger kan de også foreslå å tildele kontrakter av stor verdi til mottakerne av slike henvendelser.
 

 b) Rekrutteringssvindel
Jobbtilbud kommer oftest fra organisasjoner som utgir seg for å rekruttere på vegne av Shell, eller av personer som hevder å jobbe for, samt ha nær tilknytning til Shell. Disse henvendelsene varsler enkeltpersoner om at deres kvalifikasjoner ble funnet egnet for ansettelse i Shell (lokalt eller utenlandsk), og ber om en overføring av betydelige pengesummer som skal dekke betaling av arbeidstillatelse, forsikringer etc.


Vær oppmerksom på at Shell (eller de organisasjonene som rekrutterer på våre vegne) aldri ber om penger eller betalinger fra arbeidssøkere på noe tidspunkt i rekrutteringsprosessen. Alle arbeidssøkere som lykkes i å få et tilbud om ansettelse i Shell, enten direkte eller indirekte, vil alltid måtte gjennomgå en formell rekrutteringsprosess. All kommunikasjon og informasjon i en slik sammenheng skal komme fra en kontrollerbar Shell e-post adresse og ikke fra en e-post adresse som foreksempel hotmail, yahoo etc.

 c) Premier og støttebevilgninger 
Tildeling av premier eller bevilgninger kommer ofte i form av tekstmeldinger og / eller e-poster som angivelig skal være fra Shell i London eller Storbritannia, med informasjon om at mottakeren har vunnet i Shell Petroleum International lotteri eller lignende ikke-eksisterende konkurranser. Slike henvendelser ber gjerne vinneren om å sende penger for å motta gevinsten. Vær oppmerksom på at Shell ikke er involvert i lotterier, mobile trekninger, eller e-post/SMS tildeling av priser. Oppfatter du uventede forespørsler å være for god til å være sann, er den som oftest det.

 Hva gjør man...

  • Ikke svar på uønskede forretningsforslag og / eller jobbtilbud fra personer eller e-postadresser du ikke kjenner eller stoler på.
  • Ikke oppgi personlig eller finansiell informasjon til noen du ikke kjenner eller stoler på via et nettsted du ikke regner som sikkert.  Skulle du ha avslørt denne informasjonen til noen du ikke kjenner eller stoler på, via et nettsted du ikke stoler på, bør du vurdere å rapportere hendelsen til politiet.
  • Vær oppmerksom hvis du kommer over mistenkelige tegn - for eksempel henvendelser som er sendt fra eksterne adresser (for eksempel fra en yahoo.com-adresse) med dårlig bruk av engelsk og inneholder forespørsler om penger.

Vår posisjon

Shell sitt navn og identitet blir i enkelte tilfeller forfalsket. Selv om vi har sympati for de som eventuelt har tapt penger på slikt bedrageri, kan ikke Shell akseptere noen form for ansvar. Det er opp til den enkelte mottaker av slike henvendelser å vurdere om de ønsker å forfølge saken via politimyndighetene.

Er du usikker på om henvendelsen faktisk kommer fra Shell, kan du kontakte vårt kundesenter