Jump menu

Main content |  back to top

Hva er RSS

RSS (Really Simple Syndication) er en enkel og automatisk måte for å holde seg oppdatert om endringer på nettsteder. I stedet for å måtte besøke favorittnettstedene dine for å se om det har blitt lagt ut nytt innhold, kan du bruke RSS til å varsle deg hver gang det finnes noe nytt.

Abonner på våre kommersielle RSS Feeds

For å abonnere på vår Presserom Feed, må du ha en nyhetsleser eller liknende program. Du kan abonnere på alle våre RSS-Feeder på flere måter, inkludert som følger:

Klikk på URL-adressen nedenfor, og du vil se en XML-kode. Alt du må gjøre er å kopiere URL-adressen som vises i adressefeltet på nettleseren og lime den inn i nyhetsleseren.

Du kan også dra URL-adressen nedenfor inn i nyhetsleseren.

Norske Shell RSS Presserom Feeds

Hvordan kan jeg få tilgang til RSS?

For å motta og lese feed, må du ha en feedleser som kan vise feeden i lesbar form. Det finnes to generelle typer feedlesere: Nettbaserte og de som du laster ned for å installere på datamaskinen. Det finnes en rekke ulike nyhetslesere, og de lanseres stadig i nye versjoner.

List of RSS News Feeders
MAC OS X Web Browser

Windows

News Crawler Newsfire Bloglines Mozilla Firefox
Feed Demon NetNewsWire MyYahoo!  
Awasu   NewsGator  

Denne listen er kun ment som en hjelp, og er ikke en anbefaling av eller bekreftelse av kvaliteten til et bestemt produkt.