Jump menu

Main content |  back to top

Vår globale forretningsstruktur

Vår virksomhet er delt inn i fire forretningsområder; Oppstrøm, Integrert Gass, Nedstrøm og Prosjekt & Teknologi.

Om A/S Norske Shell

A/S Norske Shell er registrert i Norge, og selskapets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning. Selskapet ledes av en administrerende direktør og ti sentrale ledere fra de to forretningsområdene Oljeprodukter og Undersøkelse og Produksjon.

Les om undersøkelse & produksjon i Norge

Norske Shell har deltatt aktivt i leting etter olje og gass på den norske kontinentalsokkel helt siden de første seismiske undersøkelsene ble foretatt i 1964. I Norge er vi operatør for feltene Draugen og Ormen Lange.