Jump menu

Main content |  back to top

The TED 6, #16, Prototype, running on Gasoline, competing for team TED

Shell Eco-marathon Europe, sammen med Shell Energy Lab og konferansen Powering Progress Together Forum, tiltrekker tusenvis av besøkende hvert år, og skaper debatt rundt temaer som energi, miljø og mobilitet.

Hvor mange lag deltar i Shell Eco-marathon Europe?

Over 200 lag fra rundt 30 land pleier å delta i den Europeiske utgaven av Shell Eco-marathon. Norge har vært representert med flere biler de siste årene.

Hvor og når skal det foregå?

Shell Eco-marathon Europe foregår i mai hvert år, og de siste årene har arenaen for det europeiske arrangementet vært en gatebane i nederlandske Rotterdam.

Hvorfor Shell Eco-marathon?

Mange spør hvorfor et energiselskap som Shell arrangerer en konkurranse i å minimere drivstofforbruk. Det er flere svar på det:

I tillegg til å fremstille olje og gass arbeider Shell også med å utvikle alternative energityper. Shell er også aktiv innenfor forskning på energieffektivitet og drivstofføkonomi.

Shell Eco-marathon er et prosjekt og en begivenhet som er med på å sette fokus på verdens begrensede energiressurser. Ett av målene er nettopp å skaffe kunnskap om nye og mer bærekraftige energityper enn fossilt brensel. 

Shell ønsker å skape debatt rundt viktige temaer som miljø, energi og mobilitet.

Shell ønsker å bidra til å skape et tettere bånd mellom utdanningsinstitusjoner og det private næringsliv. Shell Eco-marathon gir også Shell mulighet til å etablere og vedlikeholde relasjoner til både studenter, forskere og andre interessenter - som kan føre til nye dyktige medarbeidere i Shell, gjensidige forskningssamarbeid og kanskje også utviklingen av morgendagens biler og drivstoff. 

Bærekraftig utvikling er et sentralt forskningsfokus for Shell, og Shell Eco-marathon setter fokus på miljø, sosiale relasjoner og økonomi. Det betyr at det er mange fellestrekk mellom konkurransen og Shells daglige arbeid med kunder, forskere og forretningspartnere.