Jump menu

Main content |  back to top

Biofuels

Biodrivstoff produseres fra biomasse, slik som planter, og kan brukes i transportdrivstoff.

Vi er allerede verdens største distributør av biodrivstoff. Nå utvider vi kapasiteten vår når det gjelder dagens biodrivstoff, og vi arbeider for å gjøre det mer bærekraftig.

CO2-utslippene til dagens biodrivstoff er avhengig av hvordan det produseres. Etanol laget av brasilianske sukkerrør, for eksempel, gir rundt 70 % lavere CO2-utslipp fra produksjon til bruk sammenlignet med bensin.

Dagens mest brukte biodrivstoff, etanol, lages vanligvis av planter med høyt stivelses- eller sukkerinnhold.

 

Fremtidens drivstoff

Shell var et av de første selskapene som investerte i utvikling av avansert biodrivstoff. Vi bruker planteavfall eller planter som ikke kan spises, og nye omdanningsprosesser. Disse har potensial til å produsere mer effektivt lavkarbon-biodrivstoff som kan blandes med bensin og diesel i høyere konsentrasjoner. Vårt forskningsteam for biodrivstoff samarbeider med ledende bioteknologiselskaper og akademiske institusjoner. 

Hydrogen vil trolig spille en rolle i transport i flere tiår fremover, men det er fortsatt en utfordring å produsere i kommersiell skala. Vi er engasjert i forskning og har investert i en rekke hydrogenstasjoner over hele verden. 

Sideverktøy