Jump menu

Main content |  back to top

Samarbeid i nærmiljøet

Vi ønsker å være en god nabo, som kan være med på å tilrettelegge for et godt fellesskap.

Shell-prisen

Shell-prisen er en kulturpris som tildeles talenter med tilknytning til Rogaland

Shell Eco-marathon

Gjennom å utforske nye muligheter bygger deltakerne morgendagens biler.