Jump menu

Main content |  back to top

Samarbeid og støtte

Ved å være en del av et lokalsamfunn forplikter vi oss til å bidra. Vi ønsker å være en god nabo, som kan være med på å tilrettelegge for et godt fellesskap.

Hvert år samarbeider vi med lag og foreninger som hovedsaklig har tilhørighet til de områdene hvor vi har våre operasjoner. Noen organisasjoner får enganggsstøtte fra oss, mens andre inngår vi lengre samarbeidsavtaler med.

Shell bidrar til utvikling av et aktivt kulturliv

Shell er hovedsponsor til Operaen i Kristiansund og deler ut et årlig musikkstipend i Møre og Romsdal.

Teknologi og innovasjon – viktige satsingsområder for å møte verdens energiutfordringer

Shell samarbeider med ulike prosjekter for å støtte opp om teknologi og innovasjon. Verden står overfor store utfordringer med å skaffe nok energi til en økende befolkning, og det er derfor viktig for oss å bidra til at nye ideer ser dagens lys. Noen av våre samarbeidspartnere innenfor teknologi og innvasjon er Ungt Entrepenørskap, hvor vi deler ut Shells innovasjonspris, og Shell Eco-marthon, som er Shells eget studentprosjekt.

Shell Eco-marathon

Shell Eco-marathon er et prosjekt der studenter i Europa konstruerer motorkjøretøy som skal komme så langt som mulig på samme mengde energi. Gjennom å utforske nye muligheter bygger deltakerne morgendagens biler. Det er biler som er energieffektive, mer drivstofføkonomiske og med renere forbrenning.

Mer om Shell Eco-marathon (engelsk tekst)