Jump menu

Main content |  back to top

Helt siden 1997 har satsing på bærekraftig utvikling vært et av Shells forretningsprinsipper. For Shell handler bærekraftig utvikling om å levere energi på en forsvarlig måte. Det betyr sikker drift, minst mulig innvirkning på miljøet, og et godt forhold til våre naboer i lokalsamfunnet. Hvis vi ikke klarer å holde den standarden  samfunnet forventer av oss, må vi lære av våre erfaringer og forbedre måten vi driver  virksomheten vår på. 

Vårt bidrag til bærekraftig utvikling er et resultat av de valg vi gjør når vi bestemmer oss for hvilke prosjekter vi vil investere i, vår innsats for  å redusere konsekvensene av virksomheten vår, og våre bidrag til lokalsamfunnet. 

Vi  utvikler produkter og tjenester som skal bidra til å dekke behovet for ren, lett tilgjengelig og rimelig energi. Dette gjør vi ved for eksempel å produsere renere naturgass, og ved å produsere lavkarbon- biodrivstoff. Samtidig bidrar vi til å utvikle avansert biodrivstoff for fremtiden. 

For de mest komplekse prosjektene våre benytter vi fagpersoner innen miljø og samfunn som samarbeider nært med våre bedriftsledere. 

For å håndtere følgene av virksomhetene og prosjektene våre for miljø og samfunn, har vi vedtatt et omfattende sett av standarder og krav som dekker HMS-aspekter og sosiale prestasjoner.

Shells generelle forretningsprinsipper gir veiledning på høyt nivå, og våre forpliktelser og praksiser innen HMS og sosiale prestasjoner gjenspeiler driftsmålene våre og hvordan vi involverer lokalsamfunn i nærheten av virksomhetene våre. Alle selskaper, entreprenører og fellesforetak under Shells driftsmessige kontroll må håndtere HMS og sosiale prestasjoner i tråd med disse forpliktelsene og praksisene, og ta i bruk våre obligatoriske standarder og krav.

Vi vurderer miljømessige og sosiale faktorer ved investeringsavgjørelser og når vi planlegger store nye prosjekter.

Før vi påbegynner større arbeid på store prosjekter eller eksisterende anlegg, gjennomfører vi en vurdering av miljømessige, helsemessige og sosiale følger og utfører påfølgende evalueringer.

Vi har en komité for bedriftsmessig og sosialt ansvar som består av fire direktører uten utøvende myndighet, hvis oppgave er å evaluere praksisene og prestasjonene våre. Administrerende direktør for Royal Dutch Shell plc og hovedstyret er ansvarlige for en bærekraftig utvikling. Administrerende direktør leder hovedstyret for HMS og sosiale prestasjoner, som evaluerer måten vi administrerer bærekraftresultatene våre på.

Sideverktøy