Jump menu

Main content |  back to top

Hundrevis av meter under havoverflaten gjør ekstremt trykk og iskalde temperaturer olje- og gassproduksjon til en tøff utfordring. Vi har flyttet grensene for hva som er teknisk mulig for å frigjøre disse ressursene på en sikker måte. 

Våre viktigste dypvannsprosjekter inkluderer Perdido i Mexicogulfen. Prosjektet satte dypvannsrekord for offshore oljebore- og produksjonsplattformer på 2 450 meter (8 000 fot). Andre prosjekter i Mexicogulfen er Mars B, hvor vi er i ferd med å bygge ut en ny plattform for å øke produksjonen fra Marsfeltet, samt Cardamom Deep som bygges ut fra Augerplattformen. 

Vi er også i ferd med å bygge ut Stones. Det er et ultradypt olje- og gassfelt som vil ha den dypeste produksjonsinnretningen i verden, med en vanndybde på ca. 2 900 meter (9 500 fot). 

Andre banebrytende prosjekter er Parque das Conchas (BC-10) utenfor kysten av Brasil, der vi var først ute med å installere store elektriske pumper på havbunnen for å pumpe olje og gass opp fra lavtrykkreservoar. 

I Gumusut-Kakap-prosjektet utenfor kysten av Malaysia, bruker vi avanserte teknologier og nyskapende løsninger for å knytte produksjonsbrønnene til en eksisterende plattform. 

place Holder

Sideverktøy