Nyheter 2017

Shell selger eierandel i Polarled

20. okt. 2017

A/S Norske Shell, som er tilknyttet Royal Dutch Shell plc (Shell), har inngått en avtale med CapeOmega AS om salg av hele Shells 9,02% eierandel i Polarled-gassrørledningen samt 3% av eierandelen på 15,03% i gassanlegget Nyhamna.

Ormen Lange 10 år

2. okt. 2017

Denne høsten er det 10 år siden produksjonen på Ormen Lange startet.

Nyhamna imponerte ministeren

30. mar. 2017

Denne uka besøkte Olje- og energiminister Terje Søviknes Shells landanlegg på Nyhamna i Aukra kommune for første gang. Anlegget er under utbygging til å bli gassknutepunkt, og ministeren var tydelig imponert over det han så.