Jump menu

Main content |  back to top

Norske Shell har deltatt aktivt på den norske kontinentalsokkelen helt siden de første seismiske undersøkelsene startet for omkring 50 år siden. Våre opererte felt i drift på norsk sokkel inkluderer Draugen, Ormen Lange, Knarr og Gaupe. I tillegg er vi medeier i flere andre produksjonslisenser. 

Shells hovedkontor for undersøkelse og produksjon i Norge ligger i Sola kommune, nær Stavanger. I tillegg har vi kontorer i Kristiansund, Oslo, Aukra og Florø.

Opererte felt i Norge

Ormen Lange

Ormen Lange er en av Norges mest komplekse og teknologisk krevende feltutbygginger. Ingen andre norske felt produserer fra så dypt vann, under så tøffe forhold og med så avansert utstyr. Gassen fra Ormen Lange dekker opptil 20 % av Storbritannias gassbehov.

Draugen

Da Draugen startet produksjon i 1993, hadde feltet en estimert levetid på mellom 17 og 20 år, og en estimert utvinningsgrad på under 40 %. Draugen har siden da mer enn doblet sine utvinnbare reserver, økt produksjonen, og er nå ett av de norske feltene med den høyeste utvinningsgraden på rundt 70 %.

Knarr

Knarr ble funnet i i 2008, og ble en av Nordsjøens raskeste selvstendige utbygginger da feltet startet med produksjon i mars 2015. Knarr leverer viktige ressurser til det Europeiske energimarkedet.

Gaupe

Gaupe ligger i Nordsjøen nært britisk sektor og har produsert siden 2012.

Prosjekter

Shells prosjektorganisasjon i Norge har en spenstig portefølje; Draugen blir videreutviklet og Ormen Lange tester ny teknologi som ikke har vært prøvd andre steder. Den norske SURF-avdelingen er også en av tre globale ekspertsenter i Shell.

Forskning og utvikling i Norge

Shell Technology Norway

STN er etablert for å utvikle teknologi der norsk industri og forskningsmiljøer har en ledende posisjon.

Shell globalt

Global virksomhet

Shell har aktiviteter i over 90 land, og mer enn 100.000 ansatte på verdensbasis.

Gasstransport

Leveranser av gass på norsk sokkel - Åpnes i nytt vindu

Gassco informerer om større planlagte og uplanlagte hendelser i det norske gasstransportsystemet.

Rutiner for våre leverandører

Retningslinjer

For mindre oppdrag på land og offshore og for relativt enkle kjøp av materiell.