Jump menu

Main content |  back to top

Blåskjell oppdager oljelekkasjer

Biota Guard AS har i samarbeid med Shell Technology Norway (STN) utviklet et integrert miljøovervåkningssystem basert på instrumentering av levende marine organismer (biosensorer) og sensitiviteten av levende organismer.

Kombinert med konvensjonelle oseangrafiske sensorer og operasjonelle data, tilbyr Biota Guard en integrert miljøovervåkningsløsning med sikte på å pare miljøanalyse med daglig drift.

Denne unike teknologien vil gi olje- og gassindustrien en olje i vann lekkasje-deteksjonssystem opp til 1400 ganger mer sensitiv en tradisjonelle sensorer. Dette vil gjøre det mulig for industrien å dokumentere sitt miljømessige fotavtrykk basert på sanntidsdata.

Biota Guard-systemet vil typisk bli utplassert strategisk i nærheten av en installasjon. Ved å måle atferdsmessige og fysiologiske data, eksempelvis hjerterytme, kan en rekke parametre trekkes ut for å indikere helsetilstanden av organismen.

Datastyring og avansert analyse med fokus på årsaken til en miljømessig endring er gjort i sanntid i Biota Guard Expert Centre. Teknologien gjør det mulig å svare på en rask og effektiv måte skal et utslipp oppstå.

Den direkte tilbakemeldingen fra systemet vil også dokumentere effekten av forbedrende operasjonelle prosedyrer og teknologiske fremskritt i arbeidet for renere produksjon.

  

Fjernstyrt tankinspeksjon på Nyhamna reduserer risiko

Entring av tanker og beholdere er en av de farligste operasjonene i prosessindustrien og offshore virksomhet. Norske Shell har introdusert nytt utstyr som gjør det mulig å inspisere prosessbeholdere ved bruk av robotarm.

Dette reduserer risiko for personell og kostnader, og minimaliserer produksjonsutsettelser. Ideen ble unnfanget av lokale Shell-ansatte på Ormen Lange-anlegget på Nyhamna og ble utviklet sammen med den lokale leverandøren Linjebygg Offshore (LBO).