Jump menu

Main content |  back to top

Arctic sea with ice

Arktis er et av de mest utfordrende miljøene å operere i. Teknologiske utfordringer er i hovedsak tilknyttet det fysiske miljøet karakterisert ved ekstrem kulde, avsidesliggende områder, mørketid, havis og permafrost. I tillegg representerer arktisk en rekke operasjonelle utfordringer som følge av et unikt biologisk mangfold, ubebodd villmark og innfødte som resulterer i betydelige sosiale og miljømessige forventninger.

I en verden der det stadig blir vanskeligere å dekke energibehovet, må nødvendigheten av å utvikle reservene i arktis balanseres med ansvar for å ivareta den sårbare naturen og regionens opprinnelige kultur.

STN samarbeider med norske og internasjonale aktører for å utvikle teknologi til bruk i arktiske områder både for yttligere å styrke A/S Norske Shells tekniske og miljørelaterte kompetansegrunnlag, og for å gi kunnskap i forbindelse med operasjoner i disse miljøene som vil komme industrien til nytte.

For å være rustet for de kommende utfordringene har STN opprettet en miljø- og samfunnsstrategi, som hittil har omfattet Barentsområdet, nordområdene og kystnære områder. I disse regionene har man miljørelaterte og tekniske utfordringer tilsvarende dem man finner i arktisk, slik som kald klima, ising, mørke, sterke strømmer og høye bølger. Hovedmålet med strategien er å utvikle teknologi og driftsprosedyrer som gjør at A/S Norske Shell kan operere på en bærekraftig måte.

Den arktiske porteføljen til STN er delt inn i tre hovedområder innenfor forskning og teknologiutvikling. Disse tre hovedområdene er valgt spesifikt for å løse utfordringene assosiert med kalde og islagte områder, og brukes i kombinasjon med Shells standardiserte utbyggingsløsninger og teknologi:

Arctic Response Technology
 • Oljesøl i islagte områder – videreutvikling av opprydningsmetoder og utstyr.
  Eksempler på prosjekter vi har vært/er involvert i:
  • Oil in Ice 
  • Ny Lense 2008 
  • SYMBIOSES  
  • Coastal and Shoreline Oil Spill Response
   Dette prosjektet har til hensikt å videreutvikle kunnskapen om effektene av kjemisk dispergert olje, spesielt i kystnære områder, utvikle retningslinjer for bruk av kjemiske dispergeringsmidler og utvikle algoritmer til bruk i modelleringsverktøy for å realisere optimale oljevernstrategier, både i Norge og resten av verden.  
  • OGP Arctic Response Technology  
   Dette prosjektet er koordinert via Oil & Gas Producers (OGP), med deltakelse fra ni internasjonale oljeselskap. Fokuset ligger på forskning og metodeutvikling innenfor følgende områder:
   • Bruk av dispergeringsmidler
   • Miljøeffekter
   • Modellering av drift og spredning av olje i islag områder
   • Deteksjon og overvåking av oljeutslipp
   • Mekanisk oppsamling
   • Brenning (in situ/på stedet)
   • Felteksperiment
 • Minimere miljøpåvirkninger – utvide sesongen for operasjonell aktivitet og sikre bærekraftige operasjoner. Eksempler på prosjekter vi har vært/er involvert i: 
 • Operasjoner i islagt områder – takle de operasjonelle og fysiske utfordringene forbundet med operasjon i arktiske/nordlige områder. Eksempler på forskningsprogram vi har vært/er involvert i:

For mer informasjon, kontakt oss gjerne på E-post (torhild.svendsen@shell.com).