Jump menu

Main content |  back to top

OG21

OG21 ble etablert av Olje- og energidepartementet (OED) i 2001. OG21 utformer nasjonale strategier for en koordinert og fokusert tilnærming til forskning og utvikling i olje - og gassindustrien. Strategiene fokuserer på verdiøkning og konkurransefordeler. OG21 består av oljeselskaper, leverandørindustri, forskningsinstitusjoner og myndigheter.

STN leder forskningsgruppen for energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi. Shell er også representert i styret og er med i de andre forskningsgruppene.

PETROMAKS

Petromaks er et stort program i Norges forskningsråd. Gjennom styrket kunnskapsutvikling, næringsutvikling og internasjonal konkurransekraft skal programmet bidra til at petroleumsressursene skaper økt verdi for samfunnet. STN støtter utvalgte Petromaks prosjekter.

Demo2000

Myndighetene tok initiativet til dette programmet for å fremme ny teknologi til kostnadseffektiv utbygging av norske kontinentalsokkel. Industrien skulle gå sammen for å utvikle og demonstrere nye produkter og utstyr for det nasjonale og globale markedet. Flere enn 150 prosjekter er lansert innen Demo2000, og den totale prosjektverdien er anslått å være over 2 milliarder kroner.

STN og Norske Shell deltar i mange av disse prosjektene. Demo 2000 har vært et viktig virkemiddel for å bringe kunnskap om norsk teknologi ut til resten av Shell-gruppen.  STN er representert i styret.

CLIMIT

CLIMIT er det norske nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for fangst, håndtering or disponering av CO2 (CCS) i forbindelse med kraftproduksjon fra fossile brensler og også for punktutslipp fra industrien. STN er og har vært involvert i en rekke CLIMIT prosjekter.

NDP – Norsk Dypvannsprogram

NDP er en organisasjon startet i 1996 av norske oljeselskaper med lisenser som involverer operasjoner i dypvann. Målet er å øke kompetansen gjennom felles forskning og kompetanseutveksling på en kostnadseffektiv måte for boring og feltutbygging.

Norske Shell og STN er et sentralt medlem i NDP og leder styringskommiteen.

Shell Technology Norway

Her finner du Shell Technology Norway