Jump menu

Main content |  back to top

Brønnteknologi

Vårt fokus omfatter

  • Boring av brønner til lavere kostnader og mindre miljøpåvirkning
  • Automatisering/robotisering av boreoperasjoner 

Innovativ brønnteknologi
STN finansierer flere innovative prosjekter innen brønnteknologi. Et av prosjektene kombinerer bruk av hydraulisk trykk for å få kraft på borekronen med bruk av en dobbel borestreng. De viktigste bruksområder for denne innovative teknologien er boring av meget lange horisontale brønner, boring med kontrollert trykk og dypvannsboring. Metoden gir også en miljøgevinst.

Shell Technology Norway

Her finner du Shell Technology Norway