Jump menu

Main content |  back to top

Road Tolls and More - Use your fuel card to pay for road taxes, bridge tolls and much more.

Shells euroShell Cards er en smart løsning for kontantfri betaling langs veien. De kan imidlertid brukes til mer enn bare drivstoff. Med euroShell Card kan du også betale for andre tjenester, som bomavgifter, veihjelp og ferjebilletter – helt uten kontanter.

Bomavgifter

Dersom du frakter varer til ulike land, treffer du sannsynligvis på utallige bomstasjoner. Med et euroShell Card behøver ikke sjåførene dine kontanter for å betale bomavgiftene. Utgiftene vil ganske enkelt legges til din samlefaktura for hele vognparken.

Tunneler og broer

Bruk ditt euroShell Card til å betale for passering av tunneler og broer i alle større europeiske land.

Veihjelp og sikkerhetstjenester

Pålitelig veihjelp og sikkerhetstjenester i nesten 40 europeiske land

Ferjer og ROLA (lastebiler på tog)

Bruk ditt euroShell Card til å betale for ROLA-tjenester og billetter til ferjeoverfarter i Europa. Ved å kombinere hvileperioder med tog- eller ferjereiser sparer du både tid og penger – og når du benytter deg av ROLA, bidrar du også til å redusere CO2-utslippene.

Refusjon av moms og punktavgifter

Bruk ditt euroShell Card til å få refundert moms og punktavgifter raskt og enkelt og fra de fleste europiske land.