VR Testing
Her trener Mona Nilsen (direktør for Organisasjon og HMS i Norske Shell) på den livreddende regelen ‘isolering av energi’, som handler om å verifisere at energi er fjernet eller isolert før arbeidet starter.

Norske Shell-ansatte har over de siste ukene tatt del i et globalt pilot-prosjekt som utforsker hvordan VR (Virtual Reality, eller virtuell virkelighet) kan bidra til mer effektiv HMS-opplæring. Use case er ‘livreddende regler for industrien’, et allment sett av regler laget utifra faktiske hendelser og knyttet til de arbeidsoperasjonene som utgjør størst risiko for liv og helse.

Alle ansatte som skal utføre arbeid på et anlegg eller fartøy må ha gjennomført grunnopplæring i de livreddende reglene. Per i dag gjøres dette via nettkurs.

– Nå tester vi et kurs i de livreddende reglene som anvender VR-teknologi og gjennomføres med VR-briller samt spillkonsoller. Dette gjør at man trer inn i en svært realistisk verden hvor man kan interagere med det som skjer rundt seg. Man tar del i forskjellige situasjoner hvor en skal gjennomføre arbeid og presenteres ovenfor risiko. Du har mulighet til å stanse arbeidet for å eliminere risiko i henhold til reglene. Handler du ikke i tråd med reglene får du en opplevelse av det uheldige utfallet. Dette er selvfølgelig helt trygt, siden du er i en virtuell verden, forklarer Mariann Forsberg, som jobber med digital transformasjon i Norske Shell.

VR-kurset i de livreddende reglene, som lar brukere ta del i simulerte situasjoner - uten faktiske konsekvenser, er utviklet av Pixaera i samarbeid med Shell.

Positive tilbakemeldinger

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra brukere som forteller oss at dette verktøyet oppleves som engasjerende og realistisk, og gir et helt annet fokus enn et nettkurs. Det er jo ekstremt god læring i å måtte reagere i utrygge situasjoner, men dette er heldigvis ikke noe de fleste av oss har mulighet til å oppleve i virkeligheten, forteller Mariann.

Mona Nilsen, som er direktør for Organisasjon og HMS i Norske Shell, har også testet løsningen.

– Dette var rett og slett råkult og så mye mer effektfullt enn å sitte passiv bak en PC. Man husker ting bedre når man lærer i et realistisk miljø og må ta aktive valg som har en effekt. Jeg tror også at sannsynligheten for å påvirke individers adferd ved jobbutførelse er større med denne opplæringen enn gjennom E-kurs, fordi du erfarer i praksis hvorfor reglene er viktige – du forstår virkelig at de redder liv, sier Mona. Hun legger til:

– Og for oss som ikke jobber ute på site til vanlig, eller for eksempel lærlinger eller kontraktører som kanskje for første gang skal jobbe på et anlegg, så gir denne løsningen unik innsikt og erfaring. Man får en mer realistisk forståelse for omgivelsene, og i hvilke områder og situasjoner man er eksponert for risiko.

Mariann forteller at utviklingen av digital teknologi skjer svært raskt og at det hele tiden dukker opp nye muligheter som kan bidra til å transformere energi-industrien, også når det kommer til ytterligere forbedring av helse, miljø og sikkerhet.

– Min drøm er å integrere VR-teknologi med vår dynamiske digitale tvilling for Nyhamna gassanlegg. Da hadde ansatte og kontraktører hatt muligheten til å trene på hvilken som helst jobb som skal utføres på anlegget i et virtuelt miljø som er identisk med det fysiske, men helt uten konsekvenser. Her har vi ett potensiale for å ytterligere heve kvaliteten på jobb-planlegging fra et HMS-perspektiv, avslutter Mariann.