Mer i Om oss

Dette gjør vi

Shell er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper. I Norge har vi omkring 500 ansatte.

Våre verdier

Våre generelle forretningsprinsipper og etiske retningslinjer hjelper alle hos Shell med å handle i tråd med verdiene våre.