I dette avsnittet

Mer om bærekraft

Åpenhet

Det å drive virksomheten vår på en tydelig og åpen måte er noe vi jobber hardt for å opprettholde, og vi fremmer også åpenhet i bransjen vår.

Sikkerhet

Vi er forpliktet til å levere energi på en ansvarlig og trygg måte som ikke skader mennesker eller miljø.