Vår Goal Zero-ambisjon

Vår Goal Zero-ambisjon er å oppnå at det ikke oppstår noen skader og lekkasjer i noen av våre virksomheter. Alle som jobber for Shell bestreber seg på å oppnå dette målet hver dag.

For å oppnå Goal Zero, fokuserer vi på de tre sikkerhetsområdene som har høyest risikofaktor for vår type aktiviteter: personlig, prosess- og transportsikkerhet.

Vi ønsker å bidra til tryggere resultater gjennom hele energiindustrien og samarbeide med industrifagforeninger og profesjonelle organer for å dele våre sikkerhetserfaringer , standarder og kunnskap med andre operatører og kontraktører.

Mer om vår Goal Zero-ambisjon

Sikkerhetsopplæring av personale

Personlig sikkerhet

Sikkerhet er vår fremste prioritet. Alle som jobber for oss eller med oss har en viktig rolle å spille i å gjøre Shell til et tryggere arbeidssted. Vi forventer at de overholder sikkerhetsreglene og -forskriftene som er relevante for arbeidet deres, gripe inn for å unngå utrygge forhold, og respektere kolleger og lokalsamfunnene der vi jobber.

Få mer informasjon om personlig sikkerhet i Shell

Prosess-sikkerhet

Prosess-sikkerhet starter i den tidlige fasen av å bygge fasiliteter, og fortsetter gjennom hele livssyklusen og gjennom å sørge for at de brukes trygt, holdes godt ved like og inspiseres regelmessig for å identifisere og håndtere eventuelle farer i prosess-sikkerhet.

Les mer om prosess-sikkerhet i all Shells virksomhet

En kvinne bruker sikkerhetsutstyr når hun kjører bil.

Transportsikkerhet

Veitransport er en nødvendig del av mange av våre forretningsaktiviteter. Totalt kjører Shell-ansatte og -entreprenører nesten 1 milliard kilometer hvert år i mer enn 70 land – dette tilsvarer 70 runder rundt jorda hver dag! Vår veisikkerhetsfilosofi fokuserer på risikoområder som førerens kapasitet, bilens tilstand, veiforhold og lokalmiljø. Vi prøver også å redusere behovet for å bruke veitransport i første omgang: Den tryggeste reisen er den som ikke blir tilbakelagt.

Lær mer om transportsikkerhet i Shell

Helse og trivsel blant ansatte

Vi tror at gode arbeids- og leveforhold bidrar til å skape et tryggere og mer produktivt arbeidsmiljø.

Finn ut mer om hvordan vi prøver å holde våre ansatte og kontraktører trygge og fornøyd

Produktforvaltning

Vi produserer råolje og naturgass og raffinerer dem til drivstoff, smøremidler og kjemikalier som brukes til å produsere mange dagligdagse gjenstander. Vi prøver å forsikre oss om at disse produktene er trygge, fra produksjon til avhending. Dette kaller vi produktforvaltning.

Vi evaluerer de potensielle helse-, sikkerhets- og miljørisikoene som våre produkter utgjør, for å forstå og kontrollere dem. Vi jobber tett sammen med våre kunder og leverandører, overvåker alle endringer i teknologien bak produktene våre, og støtter forskning hvis det hjelper oss å redusere risikoene i enda større grad.

Lær mer om produktforvaltning i Shell og finn sikkerhetsdatablad og sammendrag av produktforvaltning

Mer om bærekraft

Hva bærekraft betyr hos Shell

For Shell betyr bærekraft å gi nødvendig energi til en voksende befolkning samtidig som at mennesker, deres sikkerhet og miljøet respekteres.

Åpenhet

Det å drive virksomheten vår på en tydelig og åpen måte er noe vi jobber hardt for å opprettholde, og vi fremmer også åpenhet i bransjen vår.