Utbetalinger

Shell tror at større åpenhet når det gjelder utbetalinger vi foretar til styresmakter er en viktig måte å øke tilliten på. Vi betaler skatt og provisjon til styresmakter over hele verden. Vi rapporterer våre utbetalinger til styresmakter under en rekke forskjellige regler og forskrifter, som EUs regnskapsdirektiv.

Dette er også en hovedårsak til at vi er en av grunnleggerne av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som ble lansert i 2002. Norge ble med i EITI i 2007. EITI arbeider for å gjøre statlig inntekt fra olje- og mineralvirksomhet. 

Shell støtter en obligatorisk, global rapporteringsregel for utvinningsindustrien. Vi jobber med en rekke interessenter for å finne en praktisk måte å oppnå dette på.

Les mer om våre utbetalinger til styresmakter

Åpenhetsloven

Shell er blant de mange norske virksomhetene som omfattes av Åpenhetsloven. Loven trådte i kraft 1. juli 2022 og pålegger større virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Et vesentlig element i lovverket er informasjonskravet, som krever åpenhet om de aktuelle temaene.

I samsvar med Shell General Business Principles, Code of Conduct og Shell Supplier Principles, søker vi å samarbeide med økonomisk, miljømessig og sosialt ansvarlige entreprenører og leverandører som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og bidrar til bærekraftig utvikling.

Respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er innlemmet i A/S Norske Shell sin Powering Progress strategi. Redegjørelsen for selskapets aktsomhetsvurderinger publiseres i A/S Norske Shell sin årsberetning som tilgjengeliggjøres på shell.no. Se link: Rapporter og publikasjoner | Shell Norge (sider 18-20).

For spørsmål med henvisning til Åpenhetsloven, vennligst benytt følgende kontaktskjema.

Loven har som utgangspunkt at du skal få svar på dine spørsmål senest i løpet av tre uker.

Les mer om vår tilnærming til Menneskerettigheter

Mer om bærekraft

Rapportering

Vi har frivillig avgitt rapporter – åpent og ærlig - om våre miljø- og samfunnsmessige resultater siden 1997.

Sikkerhet

Vi er forpliktet til å levere energi på en ansvarlig og trygg måte som ikke skader mennesker eller miljø.