Shell tror at større åpenhet når det gjelder utbetalinger vi foretar til styresmakter er en viktig måte å øke tilliten på. Vi betaler skatt og provisjon til styresmakter over hele verden. Vi rapporterer våre utbetalinger til styresmakter under en rekke forskjellige regler og forskrifter, som EUs regnskapsdirektiv.

Dette er også en hovedårsak til at vi er en av grunnleggerne av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som ble lansert i 2002. Norge ble med i EITI i 2007. EITI arbeider for å gjøre statlig inntekt fra olje- og mineralvirksomhet. 

Shell støtter en obligatorisk, global rapporteringsregel for utvinningsindustrien. Vi jobber med en rekke interessenter for å finne en praktisk måte å oppnå dette på.

Les mer om våre utbetalinger til styresmakter

Mer om bærekraft

Rapportering

Vi har frivillig avgitt rapporter – åpent og ærlig - om våre miljø- og samfunnsmessige resultater siden 1997.

Sikkerhet

Vi er forpliktet til å levere energi på en ansvarlig og trygg måte som ikke skader mennesker eller miljø.