I Denne Delen

Hva bærekraft betyr hos Shell

For Shell betyr bærekraft å gi nødvendig energi til en voksende befolkning samtidig som at mennesker, deres sikkerhet og miljøet respekteres.

Miljø

Shell leverer energi på en ansvarsfull måte, og hjelper verden å bevege seg i retning av en fremtid der energien som brukes, medfører minimal effekt på jorda.

Lokalsamfunn

Vi ønsker å være en god nabo overalt hvor vi har aktiviteter, ved å bidra til de nærliggende lokalsamfunnenes trivsel og utvikling.

Sikkerhet

Vi er forpliktet til å levere energi på en ansvarlig og trygg måte som ikke skader mennesker eller miljø.

Åpenhet

Det å drive virksomheten vår på en tydelig og åpen måte er noe vi jobber hardt for å opprettholde, og vi fremmer også åpenhet i bransjen vår.

Rapportering

Vi har frivillig avgitt rapporter – åpent og ærlig - om våre miljø- og samfunnsmessige resultater siden 1997.