Bærekraft i Shell berører alle deler av virksomheten vår. Vi tar sikte på å levere energien som trengs for en voksende befolkning på en ansvarlig måte - respektere mennesker, deres sikkerhet og miljøet. Bærekraft er avgjørende for at virksomheten vår skal vare lenge og for at vi skal beholde vår rolle som samfunnsmedlem.

Vår tilnærming til bærekraft er integrert i våre bedriftsaktiviteter på tre nivåer:

1. Drive en trygg, effektiv, ansvarsfull og lønnsom bedrift

Dette er grunnlaget for vår tilnærming, som inkluderer å ha globale standarder, prosesser og verktøy på plass for å styre sikkerhet, miljø og samfunnsengasjement. Vi tar sikte på en kontinuerlig forbedring av måten vi opererer på for å unngå ulykker, og identifisere, unngå når mulig, og minimere negativ virkning på miljø og samfunn i alle våre prosjekter og anlegg. Vi melder våre resultater i vår årlige bærekraftsrapport.

2. Dele fordeler på en mer omfattende måte der vi har virksomhet

Virksomheten vår planlegges på lang sikt, som betyr vi kan være en del av et fellesskap i flere tiår. Vi bidrar til å utvikle lokale økonomier ved å skape arbeidsplasser, bruke lokale leverandører og betale skatt og provisjoner. Vi støtter samfunnsprosjekter som er basert på lokalsamfunnenes behov.

3. Hjelpe til å forme en mer bærekraftig energifremtid

I de neste tiårene vil det trengs mer og renere energi for økonomisk utvikling da vi står ovenforøkende belastning på miljøet. Vi investerer i løsninger med lavkarbonenergi og avanserte teknologier, som de som gir økt energieffektivitet og reduserer utslipp. Vi fortsetter å bidra til den offentlige dialogen om energi og klimapolitikk. Likevel er omfanget av de globale utfordringene verden står overfor for stort for ett selskap eller én sektor å løse. Vi jobber for at bedrifter, styresmakter og det sivile samfunnet jobber sammen for å forme en mer bærekraftig fremtid innen energi.

Shells tilnærming til bærekraft

En trekant viser 3 nivåer av Shells tilnærming til bærekraft. Nivå 1: Drive en trygg, effektiv, ansvarlig og lønnsom bedrift; Nivå 2: Dele fordeler i større omfang der vi driver virksomhet; Nivå 3: Bidra til å forme en bærekraftig fremtid innen energi.

Mer om bærekraft

Miljø

Shell leverer energi på en ansvarsfull måte, og hjelper verden å bevege seg i retning av en fremtid der energien som brukes, medfører minimal effekt på jorda.

Lokalsamfunn

Vi ønsker å være en god nabo overalt hvor vi har aktiviteter, ved å bidra til de nærliggende lokalsamfunnenes trivsel og utvikling.