India Photography Project, Nederland, 2014 - Hazira LNG-tanker

Vår verden trenger energi for å støtte og gjøre livet bedre for en voksende befolkning. Shell leverer energi på en ansvarsfull måte. Vi tar sikte på å begrense påvirkning av miljøet og støtte overgangen mot en fremtid med mindre karbon.

Mot en verden med mindre karbon

Shell har lenge innsett klimaendringens og energiens rolle i arbeidet med å skape en anstendig livskvalitet. Mens teknologiske utviklinger dukker opp, tror vi at effektiv politikk og kulturendring er avgjørende for å styrke lavkarbonbedrifter og gi forbrukere større valgmuligheter.

Shell støtter etableringen av statlig ledede mekanismer for "prising" av karbon, som leverer en meningsfull kostnad i form av utslipp av CO2, som trengs for å oppnå overganger til kraft- og drivstoffalternativer med mindre karbon.

Få mer informasjon om klimaendring og energiovergangen

Finn ut hva vi gjør for å oppnå en fremtid med renere energi

Unngå utslipp

Olje- eller produktutslipp skader miljøet og setter våre ansatte og lokalsamfunn rundt oss i fare. For å unngå utslipp og lekkasjer av farlige stoffer, jobber vi hardt for å sørge for at anleggene våre er godt designet, trygt drevet og behørig inspisert og vedlikeholdt. Vi investerer i utstyret og den menneskelige ekspertisen vi trenger for å ta oss av eventuelle utslipp som inntreffer.

Luftkvalitet

Produksjon og bruk av fossilt brensel kan påvirke luftkvaliteten. Vi har utviklet høyeffektivt transportdrivstoff for kunder og fokusert på forbedring av bilisters drivstoffeffektivitet. Vi jobber også for å redusere luftforurensning i driften vår, inkludert begrensning av utslipp av nitrogenoksid, svoveldioksid og flyktige organiske forbindelser.

Få mer informasjon om Shell og renere drivstoff
Få mer informasjon om hvordan vi hjelper kunder å redusere sitt utslipp

Shells miljøkoordinator tester en vannprøve

Ferskvann

Vi iverksetter tiltak for å kontrollere vår bruk av vann og anvende nye tilnærminger og teknologier for å redusere vår bruk av ferskvann. Vi overholder vannforskrifter over alt der vi driver vår virksomhet, og setter også våre egne obligatoriske vannstandarder, som stemmer best med best praksis for bransjen vår. 

Vi tilpasser vår bruk av ferskvann til lokale forhold, da vannbegrensninger har tendens til å påvirke folk lokalt eller regionalt. I noen tilfeller bruker vi ferskvannsalternativer i virksomheten vår. Disse inkluderer resirkulert vann, behandlet avløpsvann og avsaltet vann.

Få mer informasjon om Shell og ferskvann

Biologisk mangfoldighet

Våre prosjekter kan påvirke lokal, biologisk mangfoldighet og avhengige lokalsamfunn. Vi anvender høye standarder for å bidra til å redusere påvirkning fra vår virksomhet, spesielt i kritiske habitater, som er steder med stort biologisk mangfold eller som er fredet.

Vi jobber med flere naturvernorganisasjoner, blant annet Earthwatch, International Union for Conservation of Nature, The Nature Conservancy og Wetlands International. Våre prosjekter med medarbeidere innen biologisk mangfold inkluderer å jobbe for å gjenopprette naturhabitater og økosystemer i nærheten av virksomheten vår.

Oppdag mer om vårt arbeid innen biologisk mangfold og våre prosjekter for å beskytte land og hav

Mer om bærekraft

Hva bærekraft betyr hos Shell

For Shell betyr bærekraft å gi nødvendig energi til en voksende befolkning samtidig som at mennesker, deres sikkerhet og miljøet respekteres.

Lokalsamfunn

Vi ønsker å være en god nabo overalt hvor vi har aktiviteter, ved å bidra til de nærliggende lokalsamfunnenes trivsel og utvikling.