Shell HSSE and SP har stor innvirkning på forretnings- og driftspraksisen ved alle våre virksomheter.

HSSE and SP hos Shell tilbyr globale muligheter til karriereutvikling samt en sunn balanse mellom jobb og privatliv. Du blir en del av et engasjert team med pålitelige og støttende kolleger som trives sammen og bidrar med stor innsats i våre virksomheter.

Safety 

Vår prosessikkerhetsjobber omfatter å sørge for at fasilitetene er godt utformet, drevet på en forsvarlig måte og inspisert og vedlikeholdt slik de skal. Vårt mål er å drive alle prosjekter, uavhengig av alder eller sted, på en måte som oppfyller eller overskrider våre interne standarder, relevante juridiske krav og krav fra myndigheter.

Environment

Miljøjobber omfatter et pågående arbeid for å finne måter å redusere effekten av vår virksomhet på verden rundt oss. Våre miljøfagfolk jobber tett med sine kollegaer med prosjekter og operasjoner, støtter ny utvikling og bruk av nye teknologier, og samarbeider med eksterne partnere.

Health

Shell Health jobber for å beskytte og fremme helsen til våre medarbeidere, leverandører og naboer. Det betyr at vi trenger positive og disiplinerte mennesker til å påta seg ansvaret som blant annet omfatter vurdering av arbeidsdyktighet, medisinsk overvåkning, førstehjelp og medisinsk beredskap og planlegging.

Corporate Security

Corporate Security (CS) beskytter våre medarbeidere, våre eiendommer, vårt renommé og sensitive opplysninger. Shells globale nettverk av fagpersoner sørger for praktisk støtte i de innledende fasene av et nytt foretak og opprettholder varige forhold til offentlige organer, kommersielle sikkerhetsleverandører og industrikolleger.

Mer i Fagfolk

Jobbsøk for fagpersoner

Utforsk karrieremuligheter og finn ut hva Shell kan tilby deg.

Hvorfor velge Shell?

Bli en del av et samkjørt, grensesprengende team som jobber for å utvikle nye energiressurser.