Våre Supply-fagfolk spiller en viktig rolle når det gjelder å skape verdier i forsyningskjeden

En karriere i Supply hos Shell vil være givende og gi deg inngående og omfattende innsikt i hele verdikjeden i oljemarkedet.

Shells Supply-eksperter er involvert i flere ulike aktiviteter enn noen andre, blant annet markedsanalyse, kontraktsforhandlinger og optimalisering av forsyningskjeden. Samtidig gjør det fabelaktige teamet i Operations det mulig for oss å distribuere våre innovative produkter til kunder og bedrifter gjennom vårt logistikknettverk.

Når du jobber i Supply-teamet, får du kunne jobbe på alt fra verdiskapende prosjekter, som konvertering av Coryton-raffineriet til det nye Thames Oil Port.

Hva ser vi etter

Shell Supply-teamet er best på sitt felt, derfor søker vi erfarne kandidater som ønsker å utvikle sine lederevner. Du vil få anledning til å jobbe med en rekke forretningsoppgaver, som anskaffelse av råmaterialer, produktforsyning, logistikk og terminaldrift. Vi trenger folk med kommersiell, teknisk og økonomisk ekspertise som kan bruke sin kompetanse til å løse praktiske problemer og øke effektiviteten og lønnsomheten i alle Shells forsyningskanaler.

En karriere i Supply hos Shell gir uovertrufne utviklingsmuligheter innen både forsyningskjeden og lederstillinger og et internasjonalt arbeidsmiljø som oppmuntrer til mangfold og samarbeid blant våre globale team.

bilde av arbeider som går under halen på et fly, sett nedenfra

Hils på sjefen

Nischal Sancho, Product and Channel Optimisation Manager med base i Sør-Afrika, sier at samarbeid er et nøkkelord for en jobb i Supply hos Shell. «Stillingen krever en god del samarbeid på tvers av arbeidsfunksjoner», sier han. «Det gjelder alt fra hvordan vi samarbeider med våre kolleger i markedsføringsavdelingen om hvordan vi kan forstå våre kunder bedre og foreta nøyaktige etterspørselsprognoser via hvordan vi planlegger innkjøp av forsyninger og driver raffineriet til avgjørelsene om produksjon, blanding og kjøp som tas i samarbeid med produksjonsavdelingen.»

Et slikt sammenknyttet og tverrfunksjonelt miljø har flere fordeler, sier han. «Fordelene er blant annet at man jobber sammen med de største talentene og kan dra nytte av global beste praksis fra Excellence-teamene og de forskjellige nettverkene.»

Denne spennende samarbeidskulturen ville imidlertid vært lite verdt hvis det ikke var for Shells inkluderende og oppmuntrende miljø.

Nischal forklarer: «Det er menneskene som gjør Shell til et attraktivt sted å jobbe. Det og at de hele tiden gir folk muligheten til å utvikle seg.» 

Mer i Fagfolk

Jobbsøk for fagpersoner

Utforsk karrieremuligheter og finn ut hva Shell kan tilby deg.

Hvorfor velge Shell?

Bli en del av et samkjørt, grensesprengende team som jobber for å utvikle nye energiressurser.